СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСанін Володимир МиколайовичСанін
Володимир Миколайович


Голова Білоцерківського міськрайонного суду Київської області

Володимир Санін народився 5 червня 1953 року в с. Щербаки Білоцерківського району Київської області. Освіту здобув на юридичному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка, який закінчив за спеціальністю "Правознавство".
Трудовий шлях розпочав адвокатом у Білоцерків-ській районній юридичній консультації, де пропрацю-вав з 1978 до 1982 рр. 1982 р. Володимира Миколайо-вича призначили на посаду судді Білоцерківського міського суду, а за п'ять років - у 1987-му його обрано головою цього суду.
З 2004 року обіймає посаду голови Білоцер-ківського міськрайонного суду Київської області. Дії судді Володимира Саніна викликають незмінну повагу громадськості, адже ухвалюючи рішення у справі, він неухильно керується законом, що виховує у суспільстві шанобливе ставлення та довіру до судочинства.

Оскільки Володимир Миколайович переконаний, що верховенства права в Україні не можна досягти без зміцнення правової свідомості суспільства, він систе-матично виступає у пресі, висвітлюючи правові пита-ння. Зокрема, у його доробку статті у таких відомих фахових виданнях, як "Вісник центру суддівських студій", "Юридичний журнал", "Юридичний вісник України".
У професійному та приватному житті Володимир Миколайович керується мудрим принципом: "Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні", тому, ретельно виконуючи свої безпосередні обо-в'язки, він знаходить час і на вдосконалення органі-зації роботи очолюваного ним суду, і на дослідницьку діяльність.
Володимир Миколайович - заслужений юрист України, Почесний член Спілки юристів України, має 2-й кваліфікаційний клас судді. За свою сумлінну працю 2002 року нагороджений Пам'ятною медаллю Верховної Ради України "10 років Незалежності України", 2005 року - Почесною відзнакою Вищої Ради юстиції за видатний внесок у зміцнення судової влади, а 2008 року Володимиру Миколайовичу вручили Почесну відзнаку Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя. Крім того, за вагомий особистий внесок у забезпечення захисту прав і свобод громадян, здійснення правосуддя, високий рівень організації судочинства, сумлінне виконання адміністративних обов'язків Володимир Санін неодноразово відзначався подяками та грамотами Київської обласної ради народних депутатів, Київської обласної Державної адміністрації, Білоцерківської міської ради народних депутатів, Управління юстиції, Судової Адміністрації.
Найдорожчою нагородою для Володимира Микола-йовича є любов та повага дружини Тамари Валентинівни.