СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРябець Олег МиколайовичРябець
Олег Миколайович


Прокурор Козелецького району, радник юстиції

Олег Рябець народився 13 червня 1965 року в с. Пархимів Козелецького району Чернігівської області. У 1988 році вступив до Київського національ-ного університету імені Тараса Шевченка, який закін-чив 1994 року. З цього ж року розпочав роботу в органах прокуратури, оскільки та важлива роль, яку відіграє прокуратура у системі правоохоронних орга-нів, завжди викликала у нього особливу пошану. Пра-цьовитість та вольові якості Олега Рябця швидко помітили, і 1998 року його призначили прокурором Семенівського району, згодом, 2000 року - прокурором Новгород-Сіверського району, а з 2006 року - проку-рором Козелецького району.

Основним напрямом діяльності прокуратури Козелецького району є здійснення прокурорського нагляду за дотриманням та правильним застосуванням законів органами виконавчої влади, місцевими Ра-дами, політичними партіями, громадськими організа-ціями, посадовими особами та громадянами України. Успішне виконання цього завдання, на глибоке переко-нання Олега Рябця, залежить від добросовісності про-курора, адже він, здійснюючи нагляд, організовує та веде розслідування: перевіряє інформацію про факти порушення закону, вивчає, аналізує, співставляє різноманітні матеріали, документацію, статистичні дані, виявляє, встановлює та доводить склад злочину. Особливості прокурорської діяльності часто вима-гають від Олега Рябця виявляти мобільність, здібність конструктивно мислити, вирішувати задачі у мінімаль-ний час. Крім того, виконуючи свої обов'язки, Олег Миколайович не забуває, що мусить оцінювати явища з урахуванням всіх деталей, прораховувати найближчі і віддалені, прямі і побічні результати.
Однак прокурор Олег Рябець не зводить свої завдання до суто наглядових, але й бере участь у розслідуванні злочинів, у судових розглядах справ, координує діяльність правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю, бере участь у правотворчій діяльності. Запоруками високопрофесійної діяльності прокурора, на думку Олега Рябця, є ставлення до людини як до вищої цінності, глибоке розуміння соціальної значущості своєї праці, міри відповідаль-ності перед суспільством і державою за забезпечення правової захищеності громадян, гуманне використа-ння наданих прав у відповідності з принципами справедливості.
У своїй роботі він неухильно керується принципом: "Свобода - це право робити все, що не заборонено законом".
Важливим напрямком своєї діяльності Олег Рябець вважає роз'яснювальну роботу, тому він неодноразово публікується у загальнодержавних та регіональних засобах масової інформації.
Професіоналізм та активна життєва позиція Олега Рябця поціновані Генеральним прокурором України: 2001 року він нагороджений іменним годинником.
Від напруженої роботи Олег Миколайович відпо-чиває у родинному колі, радіючи спілкуванню з дітьми, які мріють продовжити батькову справу: донька навчається на юридичному факультеті Чернігівського інституту права і соціальних технологій, а син - учень Козелецької гімназії. Дружина Олега Рябця - спеціа-ліст служби у справах дітей Козелецької районної державної адміністрації.
Найбільшим захопленням Олега Миколайовича є спорт, зокрема О. Рябець вправно грає в настільний теніс. У вільний від роботи час він із задоволенням виїздить із друзями на риболовлю. Тихий непоспіх цього заняття знімає напругу, набуту неспокійною роботою. Крім того, Олег Рябець цікавиться астроно-мією, стверджуючи, що зірки варто бачити не лише на погонах, але й у небі.