СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬОчкольда Микола ГеннадійовичОчкольда
Микола Геннадійович


Легітимус

Адвокатська Компанія "ЛЕГІТИМУС" була створена шляхом об'єднання зусиль адвокатів та юристів, які мають багатолітній досвід успішної роботи на ринку юридичних і консалтингових послуг.
Адвокатська компанія спеціалізується в галузях податкового, господарського, земельного, корпо-ративного та комерційного права, міжнародного та інвестиційного права; здійснює представництво інтересів клієнтів в суді; займається питаннями злиття та поглинання компаній, фондовим ринком та цінними паперами, земельними правовідносинами та будівництвом. Одним із пріоритетних напрямків роботи адвокатської компанії "Легітимус" є правове забезпечення діяльності іноземних інвесторів та підприємств з іноземними інвестиціями в Україні.
Команда налічує близько тридцяти високо-кваліфікованих фахівців, які мають значний досвід роботи у сфері надання юридичних послуг.
Очолює Компанію Очкольда Микола Геннадійович - керуючий партнер, адвокат, керівник напрямку судової практики та куратор усіх представлених напрямків діяльності Компанії в цілому. Стаж роботи Миколи Геннадійовича складає понад 12 років в галузях корпоративного, комерційного, фінансового та інвестиційного права.
Познякова Таїсія Геннадіївна - партнер, керівник напрямку міжнародного приватного права; основними галузями спеціалізації є колізійне право, договірне право, зовнішньоекономічна діяльність, зокрема питання зовнішньоекономічної діяльності резидентів та особливостей здійснення нерезидентами комер-ційної діяльності в Україні.
Бочарова Наталія Валеріївна - керівник напрямку M & A та Due Diligence, адвокат. Стаж роботи складає понад 9 років; основні галузі практичної діяльності - корпоративне право, здійснення юридичного аудиту, злиття та поглинання, контрактне право і міжнарод-ний арбітраж, комерційне право.

Тищенко Вікторія Григорівна - керівник напрямку корпоративного права, супроводження та реалізації інвестиційних проектів, адвокат. Стаж роботи складає понад 9 років. Основні галузі практичної діяльності - корпоративне право, комерційне право, інвестиційна діяльність, операції з цінними паперами, антимоно-польне законодавство.
Панчук Юрій Анатолійович - керівник напрямку інвестиційної, фінансової діяльності та питань оподаткування, земельних правовідносин та нерухо-мості, адвокат, стаж роботи складає понад 14 років. Основні галузі практичної діяльності - інвестиційне та фінансове право, нерухомість і приватизація, будівництво та земельні правовідносини, фондовий ринок та цінні папери.
АК "Легітимус" динамічно розвивається на ринку надання юридичних послуг. Юристи Компанії є активними учасниками науково­дослідницької діяль-ності, співпрацюють з громадськими організаціями, вітчизняними та міжнародними професійними об'єд-наннями правників з метою втілення в життя принципу верховенства права в суспільному та громадському житті суспільства.
Клієнтами адвокатської компанії є банківські установи; девелоперські структури та будівельні компанії; підприємства, сфера діяльності яких - будівництво житлової та комерційної нерухомості, оптова та роздрібна торгівля, в тому числі ексклюзивні дистриб'ютори відомих торгових марок; страхові компанії, туристичні компанії. Компанія забезпечує юридичний супровід інвестиційних проектів відомих фінансових установ України та підприємств з іноземними інвестиціями.
Адвокатська Компанія забезпечує своїх клієнтів правовою підтримкою та наданням комплексних юридичних послуг, серед яких, зокрема:
­ здійснення представництва прав та законних інтересів клієнтів в усіх судових інстанціях України;
­ консультування з питань податкового законо-давства України, розроблення податкових моделей ведення бізнесу;
­ правовий супровід інвестиційної діяльності та діяльності з будівництва об'єктів житлової забудови та нежитлової нерухомості; земельних правовідносин;
­ проведення юридичного аудиту діяльності компаній; консультування та супровід операцій по злиттю та поглинанню компаній; допомога по розробці концепцій захисту компаній від недружнього поглинання; проведення комплексної правової експертизи і оцінки документів при купівлі або продажу підприємств, у тому числі підприємств як майнового комплексу;
­ правовий супровід господарської діяльності юри-дичних осіб усіх галузей економіки; налагодження договірної роботи компаній, а також розробка заходів по удосконаленню і підвищенню ефективності управління компаніями;
­ надання комплексного юридичного забезпечення з інших питань діяльності компаній.
Адвокатська Компанія "Легітимус" пріоритетним принципом взаємовідносин з клієнтами вважає індиві-дуальний підхід до вирішення питань ведення їх бізнесу, направленого на отримання найоптималь-нішого результату та забезпечення успіху.
Основними цінностями адвокатської Компанії є: надійність, професіоналізм та конфіденційність.