СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬОхрімчук Грушин ХандурінОхрімчук
Грушин Хандурін


Огрімчук,Грушин,Хандурін

ТОВ "Юридична фірма "Охрімчук, Грушин, Хан-дурін" було створене у 2006 році у м. Києві. На сьогодні має багатий практичний досвід щодо надання юридичних послуг українським та зарубіжним клієнтам у різних галузях права. Фірма надає консультації та роз'яснення з юридичних питань, довідок законодавства, здійснює представництво інтересів клієнтів у судах, органах державної влади та управління перед іншими громадянами та юридичними особами, здійснює експертну оцінку юридичних документів, надає юридичну допомогу іноземним громадянам і юридичним особам з питань застосування українського законодавства, а також у

відносинах між українськими та іноземними партне-рами, має великий досвід юридичного супроводження проектів та угод, зокрема, угод кредитування та фінансування різного характеру та операцій щодо розміщення іноземного капіталу за участю крупних іноземних корпорацій. Фірма спеціалізується у таких галузях права, як банківське та фінансове право, ринки капіталу, загальне корпоративне право, інвестиційне право, приватизація, злиття та поглина-ння активів, земельне право, нерухомість, госпо-дарське право, адміністративне право. Юридична фірма має постійну клієнтську базу та поступово залучає нових клієнтів, які зможуть довірити фірмі юридичне супроводження свого бізнесу. Постійними клієнтами об'єднання є: Корпорація "ДТЕК", ДП "НЕК "Укренерго", ВАТ НАСК "Оранта", "БТА Банк" тощо. За роки діяльності було встановлено тісну співпрацю з Кабінетом Міністрів України, з Міністерством фінан-сів, з Міністерством юстиції, з Фондом державного майна, з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з Антимонопольним комітетом, з НБУ та іншими установами. Фірма співпрацює з міжнародними інвестиційними банками, фінансовими групами (BNP Paribas, ABN AMRO, ING Bank), фінан-совими організаціями, українськими та іноземними аудиторськими та юридичними фірмами: "Denton Wilde Sapte", "Mayer, Brown, Rowe and Maw", "Latham & Watkins" та ін.