СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬОкунькова Олена ПавлівнаОкунькова
Олена Павлівна


Радник Генерального Директора підприємства з іноземними інвестиціями "Лукойл-Україна"

Підприємство з іноземними інвестиціями «ЛУКОЙЛ3 Україна», створене 1999 року, – одна з найвідоміших компаній на ринку нафтопродуктів. Запорукою її успішної діяльності стала професійна робота усіх працівників підприємства. Оскільки сьогодні стабільна робота компанії неможлива без надійного юридичного забезпечення, було вирішено створити відповідну службу, яку очолила Олена Павлівна Окунькова – високо3 кваліфікований та досвідчений фахівець.

На переконання Олени Павлівни, штатні юристи краще знають всі виробничі питання, ніж сторонні спеціалісти, яких запрошують для вирішення окремих тимчасових проблем. Виконуючи завдання, юристи відділу чітко, оперативно взаємодіють зі всіма структурними підрозділами підприємства, компетентно вирішують «внутрішні» питання, забезпечують стабіль3 ність правової господарської діяльності, конфіденцій3 ність. Крім того, юрист компанії – повноправний учасник бізнесу, відповідальний за успіхи компанії, а запрошений фахівець – лише консультант.
Під фаховим керівництвом Олени Окунькової ведеться уся юридична робота підприємства. Діяльність юридичної служби сконцентрована на правовому забезпеченні зовнішньоекономічної діяльності, на цивільному, податковому і корпоративному законо3 давстві, питаннях страхування власності. Юристи відділу несуть відповідальність за всебічний супровід роботи компанії: беруть участь в укладанні договорів та супроводі угод, проводять юридичну експертизу та аналіз документів, складають юридичні висновки, ведуть претензійно3позовну роботу. Крім того, у компетенції юридичної служби також консультування керівництва та співробітників компанії з правових питань. .
Зініціативи Олени Павлівни роботу юридичного відділу розподілили за напрямами, за кожен з яких відпо3 відає окремий фахівець. Водночас цінується та підтри3 мується універсальність та взаємозамінність фахівців. .
У своїй діяльності Олена Павлівна невідступно керується переконанням, що юрист, який представляє компанію, своєю високопрофесійною діяльністю та чесністю викликає повагу до підприємства і сприяє його успішному функціонуванню.