СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГребенюк Анатолій ІвановичГребенюк
Анатолій Іванович


Начальник податковоЇ Інспекції в м. Красний Луч Луганської області.Радник податкової служби І рангу, доктор фінансів

Анатолій Гребенюк народився 28 квітня 1952 року у місті Шахтарськ Донецької області. Освіту здобув у Донецькому торговельному інституті за фахом "Економіка підприємства".
З 2003 року Анатолій Іванович працює на посаді начальника податкових інспекцій м. Антрацит та м. Красний Луч Луганської області. Він наполегливо та ретельно здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків та обов'язкових платежів. І хоч ця робота пов'язана із значними труднощами, Анатолій Гребенюк виконує її успішно, недарма його життєве кредо: "Простих рішень не буває, є правильний вибір". Зокрема, значним досягненням стало зростання у 2008 році надходжень до Зведеного бюджету на 35,5 % порівняно з 2007 роком. Такий результат забезпечено постійним контролем, запровадженим Анатолієм Івановичем, за виконанням розрахункової бази, доведеної ДПА в Луганській області, та плану основних питань економічної та контрольної роботи ДПІ в м. Красний Луч.

Тривалий час працюючи у податковій інспекції, Анатолій Гребенюк постійно аналізував практику та теоретично осмислював її, що відобразилося у низці аналітичних робіт. Накопичений досвід А. Гребенюка став дуже корисним під час розгляду Проекту податкового кодексу України. Зокрема, у його остаточній редакції враховано зауваження та пропозиції щодо податку на прибуток, ПДВ, податку з доходів фізичних осіб та інших. Ці пропозиції забезпечують плідну співпрацю з платниками податків, що, на переконання Анатолія Івановича, дозволить без зайвого бюрократизму, цивілізовано та ефективно наповнювати бюджет держави.
Анатолій Гребенюк - активний учасник громадського життя міста, він очолює Координаційну раду при ДПІ в м. Красний Луч з питань повноти сплати податків підприємствами. З його ініціативи розроблено і вжито комплекс заходів щодо зміцнення економіки міста та держави, що дозволили збільшити надходження коштів у бюджети. Особлива цінність цих заходів у тому, що вони ґрунтуються на принципах поваги та довіри до платників податків.
Гідною пошани є доброчинна діяльність Анатолія Івановича, адже під його керівництвом ДПІ в м. Красний Луч патронує Петровеньковський інтернат для дітей з розумовими відхиленнями.
Професійний досвід та особисті чесноти Анатолія Гребенюка високо поціновані. У грудні 2007 року на знак визнання досягнутого освітнього та професійного рівня Міжнародний академічний акредитаційний і атестаційний комітет з правами Атестаційного департаменту Всесвітнього техноло-гічного університету, заснованого ООН з питань освіти, науки та культури, присудив А. Гребенюку професійну ступінь доктора фінансів. 2008 року за значний особистий внесок у розвиток податкової служби Анатолія Івановича нагороджено нагрудним знаком ДПА України "Почесний працівник Державної податкової служби України". І цього ж року нагороджено орденом "За благородство помислів і справ" ІІІ ступеня за вагомі заслуги в державній і громадській діяльності.