СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГрищенко Людмила АнатоліївнаГрищенко
Людмила Анатоліївна


ЗавІдуваЧ ПершоЇ МиколаЇвськоЇ державноЇ нотарІальноЇ контори

Людмила Грищенко (Свистунова) народилася 7 грудня 1974 року у Миколаєві у сім'ї службовців. Батько - Анатолій Павлович - був натхненним аматором мистецтва: малював, писав вірші та музику і, мріючи про мистецьку кар'єру доньки, наполіг, щоб вона закінчила музичну школу. Однак Людмилу Грищенко вабили не музи, а Феміда, тому одразу після закінчення у 1992 році школи вона прийшла на роботу в Корабельний районний суд Миколаєва. Спершу працювала друкаркою, а за півроку стала секретарем судового засідання. Під час роботи переконання присвятити своє життя юриспруденції зміцнилося остаточно і з 1994 до 1997 року Людмила Грищенко навчалася у Правовому коледжі Миколаєва за судово-прокурорською спеціалізацією. Червоний диплом цього навчального закладу відкрив їй дорогу до Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.

2000 року Людмила Грищенко перейшла на посаду консультанта у Жовтневій державній нотаріальній конторі. Саме тут зрозуміла: нотаріус - це той фах, що дозволить виявити усі здібності якнайповніше. Тому, отримавши диплом спеціаліста за спеціальністю "Правознавство", пройшла стажування, а після успіш-ного складання іспиту та присяги стала працювати державним нотаріусом Жовтневої державної нота-ріальної контори Миколаївської області.
За свою віддану роботу посередника між людиною та законом неодноразово нагороджувалася грамотами та подяками Управління юстиції. Дбаючи за невпинне самовдосконалення, 2006 року пройшла курси Підви-щення кваліфікації працівників юстиції при Міні-стерстві юстиції, склавши іспит на відмінно.
З вересня 2007 року обіймає посаду завідувача Першої Миколаївської державної нотаріальної кон-тори. Активно веде громадську діяльність: проводить роз'яснювальну роботу на підприємствах та в суспіль-них організаціях, а в нотаріальній конторі з її іні-ціативи для громадян стали проводити "Гарячі лінії" - консультації з правових питань.
Така успішна фахова та адміністративна діяльність Людмили Грищенко, сумлінне виконання нею своїх обов'язків, відданість справі були належно поціновані на конкурсі "Кращий нотаріус року", де завідувач Першої Миколаївської державної нотаріальної контори стала лауреатом і отримала відзнаку за високі досягнення у професійній та суспільній діяльності.
Життєва позиція та девіз Людмили Анатоліївни Грищенко - відомий Кантів імператив: стався до людей так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе. Тому на роботі вона адвокат обох сторін, арбітр між ними та законом, а вдома - чуйна, лагідна жінка, що виховує, крім власного сина Владислава, доньку загиблої сестри Аню. Не дивно, що для дітей вона - непорушний авторитет і зразок для наслідування. Завдяки незмінній родинній підтримці Людмила Грищенко вміє, оперуючи інструментами закону та моралі, вигравати боротьбу, якою назвав Оноре де Бальзак життя нотаріуса.