СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГончарук Юрiй ГеоргійовичГончарук
Юрiй Георгійович


Начальник територіального управління державної судової адміністрації у Чернівецькій області

Юрій Георгійович Гончарук народився 29 березня 1963 року у Львові. Навчався у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича - закінчив історичний (1990 р.) та юридичний (1998 р.) факультети. Впродовж 1985-2002 років працював на посадах середнього та старшого начальницького складу міліції, в оперативних підрозділах та струк-турах громадської безпеки міліцейського відомства Чернівецької області. Із 2002 року очолює терито-ріальне управління Державної судової адміністрації у Чернівецькій області. Нагороджений медаллю "За працю та звитягу", відомчими відзнаками МВС України.
Територіальне управління Державної судової адміністрації у Чернівецькій області під керівництвом Ю. Г. Гончарука відповідно до Указу Президента України № 182/2003 від 3 березня 2003 року здійснює організаційне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції: різнопланові заходи фінансового, матеріально­технічного, кадрового, інформаційного та організаційно­технічного характеру, спрямовані на створення належних умов для незалежного здійснення правосуддя.

Під час своєї роботи на посаді керівника територіального управління Юрій Георгійович постійно працював над формуванням колективу однодумців­професіоналів, яким під силу вирішення найскладніших службових завдань, спрямованих на забезпечення повноцінного функціонування всіх чотирнадцяти районних судів краю.
Результатом цієї роботи стала відсутність проблем у кадровому забезпеченні. Нині на Буковині працює 71 суддя та 257 державних службовців, налагоджена система підвищення їх кваліфікації та формування кадрового резерву. Втілено у життя комплексні заходи із забезпечення суддів та працівників апаратів судів зручними та комфортабельними умовами роботи. Проведено капітальні ремонти у дев'яти, а поточні в одинадцяти судах краю. Для розширення виробничих площ додатково освоєно понад 1.500 м2, обладнано кімнати для роботи представників прокуратур, адвокатів, експертів, потерпілих та свідків. У судах встановлена сучасна надійна пожежно­охоронна сигналізація автодозвону з виведенням її до чергових частин райвідділів УМВС. Виходячи з того, що 2008 рік проголошений роком комп'ютеризації судових інституцій держави, на Буковині для забезпечення місцевих судів оргтехнікою поставлено 147 ком-п'ютерів, 78 принтерів, 38 ксероксів, 14 серверів, 54 технічних засобів фіксації судових процесів, впроваджено комп'ютерну підсистему "Судова стати-стика" та програму "Паром", завдяки якій із місць надсилаються матеріали до Єдиного державного реєстру судових рішень, виготовлено ключі елек-тронного цифрового підпису. У кожному суді встано-влено локальні комп'ютерні мережі. Їх підключено до мережі Інтернет, встановлено системи проведення комп'ютерного фіксування судових процесів тощо.
Під керівництвом Юрія Георгійовича Гончарука в управлінні працюють І.І. Сарафенюк, Ж.Д. Пота-ковська, В.Д. Колібаба, В.Ю. Фівка, В.В. Мізерний, Л.В. Біленька, М.Ю. Погорєлова, Т.М. Аілінчій, Є.О. Че-піль, А. В. Андроник та Н. М. Красильнікова.