КІСТЕРСЬКА
Світлана Михайлівна

КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР БЮРО ПАТЕНТНИХ
ПОВІРЕНИХ ''IPR GROUP''


Патентний повірений України, член ВАПП, АІРРІ, INTA.

Світлана Кістерська закінчила Київський політехнічний інститут, за фахом – інженер-технолог з основного органічного та нафтохімічного синтезу (1967) та Міжгалузевий ІПК при Харківському державному політехнічному університеті де здобула кваліфікацію патентознавця, правознавця промислової власності (1995).
Світлана Михайлівна працювала в інституті фізичної хімії Академії Наук України та в науково-дослідному інституті нафтохімії (ВНДІПК ''Нафтохім'') науковим співробітником у галузі фізико-хімічних методів дослідження. В її творчому доробку – одинадцять наукових праць.
У галузі прав інтелектуальної власності має значний досвід.
З початку створення Патентного відомства України і по 1999 р. працювала начальником відділу реєстрації товарних знаків та промислових зразків, начальником відділу прав промислової власності на товарні знаки, географічні зазначення, фірмові найменування.
У Відомстві Світлана Кістерська активно працювала над розробленням проектів законів щодо охорони прав на товарні знаки та географічні зазначення, нормативних документів щодо отримання прав на них. Вона особисто забезпечила розробку діючих і сьогодні Правил складання, подання та розгляду заявки на отримання свідоцтва України на знаки для товарів і послуг.
С. М. Кістерська брала активну участь у засіданнях комітетів з питань інтелектуальної власності Всесвітньої організації інтелектуальної власності, у семінарах, що стосувалися Мадридської процедури міжнародної реєстрації знаків; відвідувала Міжнародне Бюро.
Для Світлани Михайлівни система охорони прав промислової власності в Європейському Союзі добре відома – її вивчала під час стажування у Європейському патентному відомстві, а також у Відомстві з товарних знаків Німеччини з питань проведення експертизи заявок та надання охорони товарним знакам та особливостей охорони географічних зазначень для вин і міцних алкогольних напоїв.
У 1999 р. С. М. Кістерська створила власну фірму – Бюро патентних повірених ''IPR GROUP'', якою сьогодні керують патентні повірені: С. М. Кістерська, А. Л. Кістерський та К. А. Кістерський. Кожний із них має пріоритетну сферу діяльності.
Спеціалізація фірми – захист прав інтелектуальної власності.
А. Л. Кістерський очолює відділ винаходів і промислових зразків. Пріоритетом діяльності К. А. Кістерського є, за Мадридською процедурою, отримання прав на знаки іноземними власниками.
Високий рівень професійних знань, досвід роботи з іноземними патентними відомствами, бездоганне знання процедури отримання охорони на об'єкти промислової власності дає можливість успішно забезпечувати весь спектр потреб клієнтів у галузі інтелектуальної власності.
Бюро патентних повірених ''IPR GROUP'' здійснює: докладне консультування щодо прав інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, товарні знаки, промислові зразки, географічні зазначення, фірмові та комерційні найменування, авторські права тощо); виявлення потенційного об'єкту охорони і подачу заявок та отримання правової охорони як в Україні, так і в інших країнах; оцінювальну та аудиторську діяльність, представництво і захист прав клієнтів у судах та інших адміністративних органах.
Логос Україна         КІВАЛОВ Сергій Васильович         Зміст         КОВАЛЕНКО Анатолій Анатолійович