КИСІЛЬ
Василь Іванович

СТАРШИЙ ПАРТНЕР ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ
''ВАСИЛЬ КІСІЛЬ І ПАРТНЕРИ''


Доктор юридичних наук, професор, член науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України та Вищому господарському суді України, член громадської колегії Міністерства юстиції, голова наглядової ради Української правничої фундації, член Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права при Президентові України, професор кафедри міжнародного приватного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Народився 28 жовтня 1948 р. у с. Григорівка Обухівського району Київської області.
У 1976 р. закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Вибір професії правника був пов'язаний з певною випадковістю. Це був особистий вибір, ні батьки, ні друзі на це не вплинули, але істотне значення мала знайдена та прочитана робота відомого дореволюційного цивіліста Г. Ф. Шершеневича ''Общая теория права''.
Під час навчання найбільш помітний та основний вплив на світосприйняття та відношення до майбутньої професії справив професор Г. К. Матвєєв. Саме завдяки йому Василь Іванович обрав викладацьку стежину. Поради Геннадія Костянтиновича стали неоціненною допомогою і залишаються такими дотепер.
У 1980 р. захистив кандидатську дисертацію, у 2001 р. – докторську ''Механізми колізійного регулювання у сучасному міжнародному приватному праві''.
В. І. Кисіль виділяє два етапи свого становлення як юриста.
Перший – післяуніверситетський, коли почав працювати викладачем на кафедрі міжнародного приватного права. Другий розпочався у 1986 р., коли спільно зі своїми учнями створив юридичну фірму, яка стала у майбутньому першою приватною юридичною фірмою в Україні, а згодом переросла в адвокатське об'єднання. Впевненість в успіх справи вселили колишні студенти – сьогоднішні партнери.
Нині В. І. Кисіль – старший партнер юридичної фірми ''Василь Кісіль і партнери'' та професор кафедри міжнародного приватного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
На його переконання, для досягнення успіху у юридичній сфері головне – мати хорошу фахову підготовку, не відставати від наукових досягнень та уважно стежити за судовою практикою. Не менш важливо усвідомлювати іншу істину: не буває головних та другорядних клієнтів – кожен із них повинен отримати всю необхідну правову допомогу.
Василь Кисіль – член постійного третейського Суду в Гаазі. Один із провідних українських експертів у сферах міжнародного приватного права, цивільного права та законодавства про інвестиції.
Довідник The PLC Cross-border Mergers & Acquisitions Handbook 2006/07 визнав Василя Івановича провідним українським фахівцем у сфері злиття та поглинання, а довідник ''Ukrainian Law Firms'' (a Handbook for Foreign Clients) – провідним експертом з інвестиційних питань протягом усіх років існування цієї номінації.
Кілька років поспіль очолює список найвідоміших юристів України, складений виданням ''Юридические фирмы Украины''. Автор багатьох підручників, дослідницьких робіт і публікацій. Серед них – ''Розірвання шлюбу в міжнародному приватному праві'' (1980); ''Іноземці і радянський закон'' (1982); ''Права та обов'язки батьків і дітей'' (1985); ''Міжнародне приватне право'' (підручник, 1986); ''Цивільне право в запитаннях та відповідях'' (1987); ''Правовий статус іноземців в СРСР'' (1987); ''Сімейне право для молоді'' (1990); ''Реалізація міжнародно-правових норм у внутрішньому праві'' (1992); ''Міжнародне сімейне право'' (посібник для студентів, 1993); ''Захист іноземних інве-стицій в Україні (теоретичні та практичні аспекти, 1994)''; ''Право, що застосовується до зовнішньо-торговельних договорів: тенденції розвитку законодавчого регулювання''; ''Міжнародне приватне право: питання кодифікації'' (2005).
В. І. Кисіль вважає: Україні, щоб приєднатися до Європейського Союзу, треба насамперед усвідомити суть і значення принципу та концепції верховенства права, за яким прагне жити цивілізована Європа.
Захоплюється театром і живописом.
Логос Україна         КИСЕЛЬОВ Артем Валерійович         Зміст         КІВАЛОВ Сергій Васильович