КИСЕЛЬОВ
Артем Валерійович

ПАРТНЕР ПРАВНИЧОЇ КОМПАНІЇ
''ЮДІКАТ''


Народився 24 лютого 1977 року в м. Києві.
Професію юриста здобув у найпрестижнішому закладі держави – Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1999).
У 1994–1995 рр. навчався в Британському центрі – опановував англійське та європейське право.
У 1997–1999 рр. – юрист, начальник юридичного департаменту ТОВ ''Альфа-Щит''.
У 1999–2001 рр. обіймав посади помічника адвоката, юриста в адвокатських об'єднаннях ''Бона Фідес'' та ''Правіс''. Після цього деякий час займався приватною юридичною практикою.
З 2003 р. – партнер правничої компанії ''Юдікат''.
Правнича компанія ''Юдікат'' – яскравий приклад впевненого поступу молодої генерації юристів. Кожен із її партнерів створив себе сам і має високий імідж завдяки знанням, наполегливості, вмінню бачити перспективу.
Правнича компанія ''Юдікат'' завойовує все нові лідируючі позиції. Одним із головних напрямів її діяльності є комплексне правове супроводження суб'єктів господарської діяльності, яке забезпечують справжні професіонали. Накопичено значний досвід розробки, з урахуванням індивідуальних потреб клієнта, установчих документів інвестиційних фондів та компаній з управління активами, регламентів інвестиційних фондів, пакетів договорів, необхідних для роботи інститутів спільного інвестування; здійснюється правове супроводження процедур реєстрації, ліцензування професійних учасників фондового ринку та інститутів спільного інвестування.
Комплексний підхід, що передбачає послуги зі стратегічного планування, проектного фінансування, інжинірингу і управління проектами, дозволяє оцінити реальні можливості і потенціал окремих напрямків роботи, розробити реальні плани розвитку і реалізовувати перспективні проекти. Для успішного вирішення проблем клієнтів корисно, а інколи і необхідно проведення оцінки підприємства, маркетингу його продукції, аналізу юридичної бази.
Важливими складовими стають також послуги з організації менеджменту і формування іміджу підприємства, його товарів.
Партнер компанії А. В. Кисельов надає послуги щодо правового супроводження формування контрольних пакетів акцій акціонерних товариств на вторинному ринку цінних паперів, захисту прав акціонерів у судових інстанціях, створення надійних схем корпоративного управління, захисту підприємств від недружнього поглинання. Артем Валерійович спеціалізується також на супроводженні створення, ліцензування та діяльності професійних учасників фондового ринку України, інститутів спільного інвестування, створенні та ліцензуванні компаній з управління активами.
Протягом 2003–2006 рр. правнича компанія в особі А. В. Кисельова захищала інтереси акціонерного товариства холдингової компанії ''Київміськбуд'', його дочірніх підприємств та акціонерів; розробляла схеми вдосконалення корпоративного управління холдингової компанії.
Нині ''Юдікат'' захищає інтереси акціонерів та трудового колективу відкритого акціонерного товариства ''Галол'' (м. Дрогобич): забезпечує захист майнових інтересів і виведення підприємства з процедури банкрутства.


Партнери правничої компанії ''Юдікат'':
Артем Кисельов, Лариса Побережнюк, Ірена Файнгольд


Логос Україна         КЕЛЕСТИН Валерій Васильович         Зміст         КИСІЛЬ Василь Іванович