КАРМАЗІН
Вячеслав Якович

НАЧАЛЬНИК ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Заслужений економіст України, Почесний працівник Державної податкової служби.

Вячеслав Кармазін народився 8 травня 1963 р. у м. Дніпро-петровську.
Здобув дві вищі освіти: закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю ''економічна кібернетика'' (кваліфікація – економіст-математик) і Дніпропетровський національний університет, де отримав фах юриста.
З 2007 р. очолює Головне управління юстиції у Дніпро-петровській області.
Основні напрями діяльності Головного управління:
- участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
- підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, участь у роботі з удосконалення законодавства, у розробленні проектів нормативно-правових актів та сприяння відповідно до своєї компетенції розвитку правової науки;
- забезпечення захисту прав людини і громадянина у визначеній сфері діяльності;
- державна реєстрація нормативно-правових актів обласної державної адміністрації, її управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, а також місцевих органів господарського управління і контролю;
- розвиток правової інформатизації; координація правової освіти населення, формування у громадян правової культури; участь у підготовці юридичних кадрів;
- ведення державного реєстру застав рухомого майна, державного реєстру іпотек, державного реєстру правочинів та державного реєстру актів цивільного стану громадян;
- організація роботи відділів державної виконавчої служби, нотаріату та відділів реєстрації актів цивільного стану, інших органів та установ юстиції;
- здійснення легалізації місцевих об'єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством;
- методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях, надання зазначеним органам, а також органам місцевого самоврядування методичної допомоги у приведенні їхніх нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства;
- здійснення міжнародно-правового співробітництва в межах повноважень.
В. Я. Кармазін – автор книг ''Фінанси підприємств'' та ''Податки''. Має близько 30 наукових публікацій з питань фінансової та юридичної діяльності.
Згідно з Указом Президента України, 26 грудня 2004 р. йому надано Почесне звання ''Заслужений економіст України''.
Нагороджений Почесною грамотою прем'єр-міністра України (2003 р.). За значний особистий внесок у розвиток податкової служби, сумлінну працю удостоєний звання ''Почесний працівник державної податкової служби України''. Неодноразово нагороджувався подяками Голови Дніпропетровської держадміністрації.
Улюблений вислів: ''Можна відповісти на будь-яке питання, якщо питання задано правильно'' (Платон).


Засідання колегії Головного управління юстиції
Логос Україна         ІЗОВІТОВА Лідія Павлівна         Зміст         КАПЛУН Юрій Вікторович