ЗУБОВА
Любов Володимирівна

ГОЛОВА ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Народилася 25 листопада 1950 р. у Краснодоні Луганської області.
Закінчила Чернігівський юридичний технікум (1972 р.) та Харківський юридичний інститут імені Ф. Дзержинського (1982 р.). Працювала у системі соціального забезпечення, пізніше юрисконсультом у народному господарстві.
З вересня 1989 р. – суддя (держарбітр, арбітр) державного арбітражного суду Ворошиловградської області, арбітражного (господарського) суду Луганської області.
З січня 1996 р. – заступник голови арбітражного (господарського) суду Луганської області.
У червні 1996 р. призначена першим заступником голови арбітражного (господарського) суду Луганської області. Цю посаду обіймала до грудня 2004 р.
Указом Президента України від 25 грудня 2004 р. призначена головою Господарського суду Луганської області. Має другий кваліфікаційний клас судді.
Л. В. Зубова – ''Почесний працівник арбітражного суду України'', ''Почесний працівник господарського суду України''. Удостоєна Почесної відзнаки Вищої ради юстиції, Почесної грамоти Вищого господарського суду України та Ради суддів господарських судів України з врученням пам'ятного знака.
До 1963 р. державний арбітраж при Луганському облвиконкомі розглядав близько 4–4,5 тис. господарських справ у рік. Його штат налічував 9 працівників, у тому числі 5 державних арбітрів. Наприкінці 1963 р. Луганський держарбітраж ліквідували, організувавши міжобласний у м. Донецьку. У грудня 1965 р. знову було організовано Луганський державний арбітраж. До червня 1991 р. цей судовий орган було підпорядковано виконавчому комітету Ворошиловградської (Луганської) обласної ради народних депутатів.
З січня 1966 по травень 1980 рр. держарбітраж при виконкомі Ворошиловградської (Луганської ) обласної ради очолював заслужений юрист УРСР О. А. Матвєєв, з серпня 1980 по грудень 1993 рр. – А. М. Головко. Після нього на цю відповідальну посаду було призначено А. М. Зуєвич.
У зв'язку з виникненням та розвитком ринкових відносин зросла чисельність підприємств, установ та організацій.
Це спричинило збільшення кількості розглянутих спорів. З'явилися нові категорії спорів, а саме: щодо застосування законодавства про податки та інші обов'язкові платежі; спори за участю Держмиткому; за участю служби зайнятості; пов'язані із застосуванням законодавства про власність, оренду, приватизацію державного майна, цінних паперів, антимонопольного законодавства, про банкрутство, застосування законодавства про банки і банківську діяльність, про заставу, страхування; спори про визнання актів недійсними, за участю органів пенсійного Фонду України, Фонду захисту інвалідів, малих підприємств, малих приватних підприємств, приватних підприємців.
З 2000 по 2004 р. чисельність працівників господарського суду зросла до 100 осіб, із них 19 – судді. У 2005 р. господарський суд розглянув 10 534 справи, в 2006 – 11534.
Нині чисельність працівників господарського суду Луганської області становить 108 осіб.
Голова суду Л. В. Зубова має досвід роботи на посаді судді 17 років. Заступники голови суду – В. Д. Воронько (стаж 7 років) та О. В. Рябцева (6 років). 20 осіб мають стаж роботи на посаді судді понад 5 років.
У суді працюють 78 державних службовців (помічників суддів, спеціалістів, секретарів судового засідання) та 7 службовців.
З метою поліпшення організаційної роботи та раціонального розподілу навантаження на суддів створено:
- колегію з розгляду справ між господарюючими суб'єктами;
- колегію з розгляду справ, що виникають з податкових зобов'язань та інших відносин, пов'язаних з державним регулюванням діяльності господарюючих суб'єктів;
- колегію з розгляду справ про банкрутство та розгляду справ зі спорів, пов'язаних із захистом права на об'єкти інтелектуальної власності.
У господарському суді функціонують організаційно-кадровий, фінансово-економічний, інформаційно-статис-тичний та загальний відділи. Крім цього, працює відділ державного підприємства ''Судовий інформаційний центр''.
Суддівський склад господарського суду Луганської області: О. О. Седляр, М. О. Москаленко, Т. Л. Калашник, Л. В. Зубова – голова суду, О. В. Рябцева – заступник голови суду, М. Ю. Ковалінас, Р. М. Шеліхіна. Г. Ворожцов, Є. А. Лісовицький, М. Л. Доманська, Т. М. Мінська, Т. С. Кірпа, Є. Ю. Пономаренко, Т .Г. Кривохижа, В. В. Корнієнко, Т. А. Василенко, Б. В. Яресько, О. С. Палей, В. Д. Воронько – заступник голови суду, Н. М. Зюбанова, А. П. Середа, Г. М. Батюк, О. В. Закропивний.Логос Україна         ЗАЄЦЬ Ніна Миколаївна         Зміст         ІВАНЕЦЬ Микола Григорович