ДАВИДОВ
Ренольд Костянтинович

ЧЛЕН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
У ВІДСТАВЦІ


Заслужений юрист України. Кандидат юридичних наук, доцент. Академік Української муніципальної академії. Державний службовець першого рангу, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України.

Народився 13 серпня 1940 р. у м. Пласт Челябінської області. У повоєнні роки навчався у середній школі на Хмельниччині.
Трудову діяльність розпочав у 1958 р. слюсарем паровозного депо станції Гречани Південно-Західної залізниці.
У 1967 р. закінчив юридичний факультет Московського державного університету імені М. В. Ломоносова. За направленням працював слідчим прокуратури Печер-ського та Старокиївського районів м. Києва. Та думку про науку не полишав.
За період з 1974 по 1996 рр. пройшов шлях від молодшого до старшого наукового співробітника Інституту держави і права НАН України. Захистив кандидатську дисертацію, присвячену проблемі депутатського запиту як засобу контролю представницькими органами влади.
Усвідомлюючи, що альтернативи місцевому само-врядуванню в незалежній Україні не існує, Р. К. Давидов на початку 90-х років одним із перших долучився до створення Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України.
У 1996–1997 рр. Ренольд Костянтинович працює заступником голови цього Фонду і виконував функції Секретаря делегації України у Конгресі місцевих і регіональних влад Європи.
Р. К. Давидов – автор понад 100 наукових і науково-популярних праць з питань конституційного права, правових проблем організації та діяльності місцевого самоврядування. Брав участь у розробленні Конституції України та низки законопроектів, зокрема ''Про вибори народних депутатів України'', ''Про вибори Президента України'', ''Про всеукраїнський та місцеві референдуми'', ''Про місцеве самоврядування в Україні'', ''Про Кабінет Міністрів України'' та ін.
За вагомий особистий внесок у реалізацію державної правової політики, заслуги у зміцненні законності і правопорядку, високий професіоналізм йому присвоєно звання ''Заслужений юрист України''.
У листопаді 1997 р. Верховною Радою України призначений на посаду члена Центральної виборчої комісії. У лютому 2004 р. звільнений з цієї посади у зв'язку із закінченням строку повноважень.
Р. К. Давидову притаманні кращі риси: працелюбність і наполегливість у досягненні мети, принциповість, коректність, чуйність, доброзичливість. Це відзначають і колеги. Так, з нагоди 60-річчя Ренольда Кос тянтиновича вони вітали його такими словами: ''Ваш життєвий шлях від робітника-слюсаря до члена Центральної виборчої комісії, державного службовця першого рангу – яскравий приклад зростання професійного потенціалу людини-творця''. А голова Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України М. Пухтинський на честь 65-річчя Р. К. Давидова зазначає: ''Ви були серед тих, хто першим почав викохувати паростки справжньої місцевої демократії в незалежній Україні. Ви були біля витоків створення Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України. І зараз не на словах, а ділом ми відчуваємо Вашу щиру підтримку та допомогу, Ви завжди самовіддано ставитеся до своєї справи, виявляючи високий професіоналізм, принциповість, енергійність, несхитний патріотизм''.
За особистий вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування Р. К. Давидов нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
Син Денис спеціалізується в іноземних мовах.
Улюблені вислови: ''Ніколи не говори ''ніколи''; ''Бережи весну у своїй душі і дивися на світ очима успіху''.
Віддає перевагу енциклопедичній, довідковій та мемуарній літературі.


Р. К. Давидов серед колег – членів Центральної виборчої комісії (2002 р.)
Логос Україна         ГДИЧИНСЬКИЙ Богдан Петрович         Зміст         ДАНИЛІН Євген Юрійович