ГОНЧАРУК
Юрій Георгійович

НАЧАЛЬНИК ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ


Народився 29 березня 1963 року. Трудову діяльність розпочав секретарем комітету комсомолу ТУ № 4. У 1990 р. закінчив історичний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, отримав кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства. У 1998 р. здобув другу вищу освіту на юридичному факультеті цього навчального закладу, здобув фах юриста.
У 1985-2002 рр. проходив службу в правоохоронних органах. У грудні 2002 року призначений на посаду начальника територіального управління державної судової адміністрації в Чернівецькій області.
Територіальне управління Державної судової адміністрації в Чернівецькій області (далі – управління ДСА) розпочало свою діяльність у січні 2003 р.; належить до системи органів державної судової адміністрації та здійснює свою діяльність відповідно до Положення про територіальні управління державної судової адміністрації.
Управління ДСА є територіальним органом Державної судової адміністрації України та їй підпорядковується. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями вищих органів суддівського самоврядування, Положенням про Державну судову адміністрацію України.
До структури управління входять:
- сектор кадрової роботи та організаційного забезпечення діяльності кваліфікаційної комісії суддів та органів суддівського самоврядування;
- сектор організаційного забезпечення діяльності судів та судової статистики;
- сектор планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;
- сектор організації діяльності служби судових розпорядників, забезпечення безпеки і незалежності суддів та господарського забезпечення.
Основні завдання управління ДСА:
- організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районних (міських) судів з метою створення належних умов для здійснення правосуддя;
- організація роботи з кадрами в апараті управління, районних (міських) судах та підвідомчих установах, підвищення їх кваліфікації;
- ведення статистичного і персонального обліку даних про кадри суддів та апаратів районних (міських) судів;
- забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій суддів, роботи органів суддівського самоврядування;
- забезпечення у взаємодії з органами суддівського самоврядування, судами, правоохоронними органами незалежності, недоторканності і безпеки суддів;
- організація роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву, організація обліку виконання рішень судів;
- забезпечення збору, достовірності та оперативного подання статистичних звітів, усебічного аналізу статистичної інформації;
- за дорученням ДСА України забезпечення реалізації державних програм у галузі судової системи, координація діяльності місцевих органів державної виконавчої влади, пов'язана з виконанням цих програм;
- забезпечення та організація служби судових розпорядників;
- здійснення матеріального і соціального забезпечення суддів, членів їхніх сімей та працівників апаратів судів;
- розпорядження бюджетними коштами щодо фінансового забезпечення діяльності районних (міських) судів загальної юрисдикції, а також діяльності кваліфікаційних комісій, органів суддівського самоврядування та управління ДСА;
- вивчення потреб, укладення договорів на постачання матеріально-технічних ресурсів до районних (міських) судів, установ ДСА, а також здійснення контролю за зберіганням і витрачанням грошових коштів і матеріальних цінностей у судах, підпорядкованих органах та установах;
- організація роботи щодо поліпшення умов праці, житлових і побутових умов працівників управління, установ систем і органів ДСА, районних (міських) судів.Колектив управління: Тарасюк Ул'яна Костянтинівна, Сарафенюк Іван Іванович,
Фівка Віталій Юрійович, Гончарук Юрій Георгійович, Бондар Людмила Вікторівна,
Погорєнова Марина Юріївна, Баб'юк Віктор Ілліч
Логос Україна         ГОЛУБ Юрій Володимирович         Зміст         ГОРБУНОВА Лідія Миколаївна