АВЕР'ЯНОВ
Вадим Борисович

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ
В. М. КОРЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України, член Національної ради з розвитку державного управління і місцевого самоврядування

Народився 7 травня 1951 р. у м. Києві в родині світлої пам'яті Бориса Васильовича – військовослужбовця та Світлани Борисівни – лікаря.
Все своє трудове життя Вадим Борисович присвятив Інституту держави і права імені В. М. Корецького. Після закінчення Київського державного університету імені Тараса Шевченка, з 1973 р. займається науковою роботою в цій установі.
Починав рядовим науковцем. А в березні 1986 р. В. Б. Авер'янова призначили завідувачем сектора організаційно-правових проблем науково-технічного прогресу. З серпня 1991 р. – завідує відділом проблем державного управління та адміністративного права.
Кандидатська дисертація Вадима Борисовича, яку він захистив у 1978 р., була присвячена функціям та організаційній структурі органу державного управління: зв'язок і взаємодія. А докторська (1987) – проблемам співвідношення змісту діяльності та організаційних структур апарату радянського державного управління. У 1988 р. Вадиму Борисовичу було присвоєно науковий ступінь доктора юридичних наук, у 1991 р. – вчене звання професора. У 2000 р. Вадима Борисовича обрано член-кореспондентом Академії правових наук України.
В. Б. Авер'янов добре знаний в Україні фахівець у галузях адміністративного права і державного управління, правового забезпечення адміністративної реформи. Найважливішими його роботами є індивідуальні монографіі: ''Функції та організаторська структура органу державного управління'' (1979), ''Організація апарату державного управління'' (1985), ''Апарат державного управління: зміст діяльності та організаційної структури'' (1990).
Підготував у співавторстві праці ''Державне управління: теорія і практика'' (1998), ''Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку'' (1999), ''Державне управління в Україні. Навчальний посібник'' (1999), ''Виконавча влада і адміністративне право'' (2002), ''Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики'' (2003).
Усього Вадим Борисович опублікував понад 300 наукових праць, зокрема понад 20 монографій, чотири науково-практичні коментарі і навчальні посібники. За видання наукових праць має низку нагород. Він також лауреат іменної премії Національної академії наук України.
В. Б. Авер'янов , крім теоретичної роботи, бере активну участь у законотворчому процесі України. Він входив до робочої групи з розробки проекту Конституції України (1996), був заступником керівника Робочої групи з розробки Концепції реформи адміністративного права України та підготовки проекту Адміністративного кодексу України.
Вадим Борисович брав участь у підготовці важливих для законотворення проектів, зокрема, ''Про державну службу'', ''Про Кабінет Міністрів України'', ''Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади'', ''Кодексу основних правил поведінки державного службовця, Адміністративно-процедурного кодексу. Він є одним із розробників Концепції адміністративної реформи в Україні.
Вадим Борисович підготував близько 20 кандидатів і докторів юридичних наук. Входить до складу редколегій кількох юридичних журналів, фундаментальних видань ''Юридична енциклопедія'', ''Антологія української юридичної думки''.
Він гідно представляє українську юридичну науку на міжнародних конференціях, семінарах, робочих зустрічах з експертами Ради Європи.
В. Б. Авер'янов плідно займається науково-громадською роботою. Входив до складу Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи, Координаційної ради з питань державної служби при Президентові України. Є членом Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, правління Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України, науково-консультативної ради Вищого адміністративного суду України.
В. Б. Авер'янов удостоєний Почесного звання ''Заслужений юрист України'' (1993), нагороджений орденом ''За заслуги'' ІІІ (1996) та ІІ (2006) ступенів, Почесною грамотою та Подякою Кабінету Міністрів України (1999, 2000), Почесною грамотою Верховної Ради України (2004).
Разом з дружиною Ольгою Вікторівною бухгалтером за фахом, виховали сина Олега.
Життєве кредо В. Б. Авер'янова: Non progredi esr regredi.


Логос Україна         ГРИЩЕНКО Дмитро Іванович         Зміст         ГОЛОВКІН Олександр Васильович