ВОРОНОВА
Лідія Костянтинівна

ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ДЕРЖАВНОГО ТА
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА КИЇВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор юридичного факультету Університету туризму, економіки та права, академік Академії правових наук України.

Народилася в Казахстані. Світлої пам'яті батьки Костянтин Йосипович та мати Єлизавета Миколаївна стали для неї життєвим орієнтиром. Вони є мірилом совісті, людяності, по них звіряє власні вчинки. Від батьків вона взяла наполегливість, любов до науки.
Лідія Воронова належить до когорти наукової еліти, про яку ми кажемо: це наша національна гордість! Доля розпорядилася так, що саме їй судилося стати одним із кращих фахівців у галузі фінансового права у колишньому Радянському Союзі і в незалежній Україні.
Шлях у велику науку Лідія Костянтинівна розпочинала з юридичного факультету Львівського державного університету імені І. Франка. Цей заклад, який закінчила з відзнакою у 1954 р., по праву гордиться своєю випускницею. Її основним напрямком діяльності стало дослідження проблем фінансового (бюджетного, податкового і банківського) права.
У 1963 р. Л. К. Воронова закінчила аспірантуру Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Наступним кроком став захист кандидатської дисертації на тему ''Бюджетні права Української РСР''.
Активна наукова діяльність увінчалася присвоєнням Лідії Костянтинівні звання доцента кафедри державного та адміністративного права (1966).
З вересня 1975 р. до вересня 1996 р. обіймала посаду завідуючої кафедри державного та адміністративного права
Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
Сходження на науковий Олімп продовжувалося. У 1982 р. Лідія Костянтинівна в Московському державному університеті імені Ломоносова блискуче захистила докторську дисертацію на тему ''Теоретичні питання правового регулювання видатків державних бюджетів союзних республік''. Закономірно і справедливо, що після всесоюзного визнання саме їй довірили очолити Фінансово-правову школу в Україні.
У 1984 р. Лідії Вороновій присвоєно вчене звання професор. Тривалий час була єдиним доктором юридичних наук в Україні в галузі фінансового права.
З 1996 р. і по нинішній час працює на посаді професора кафедри державного та адміністративного права Київського державного університету імені Тараса Шевченка та професором факультету Університету туризму, економіки та права. Читає курси фінансового права та спецкурс з банківського права, а також спецкурс ''Актуальні проблеми фінансового права''.
У науковому доробку знаного в Україні, на теренах СНД, а також в далекому зарубіжжі науковця понад 200 публікацій, серед них: підручники, навчальні посібники, монографії, статті у вітчизняних часописах, у спеціалізованих виданнях Москви, Загреба, Будапешта.
У 1973 р. Л. К. Воронова випустила перший в Україні навчальний посібник з фінансового права українською мовою. Наукові праці за сприяння Лідії Костянтинівни видавалися часто. Вона – співавтор підручників з фінансового права, які готували московські видавництва (1976, 1978, 1989, 1993, 1994); відповідальний редактор, співавтор та керівник авторських колективів підручників з фінансового права, які видані у 1973, 1983, 1988, 1998, 1999, 2002, 2003, 2006 рр.
Співавтор 12 монографій, які побачили світ в основному у московських видавництвах (1979,1996).
Автор підручника ''Фінансове право України'' (2006).
Л. К. Воронова – автор низки пакетів методичних матеріалів з нормативного курсу фінансового права та спецкурсів ''Проблеми правового статусу кредитних установ'', ''Банківське законодавство України''.
Як знаний фахівець у галузі фінансового права часто виступає з доповідями на міжнародних симпозіумах юристів-фінансистів.
Лідія Костянтинівна підготувала 8 докторів наук та понад 40 кандидатів юридичних наук. Сотні науковців пройшли школу Воронової; багато із них стали відомими всій країні; і за це щиро їй завдячують.
Основна робота Лідії Воронової тісно переплітається з громадською.
У 1988–1991 рр. – член експертної ради ВАК СРСР.
У 1996–1998 рр. – член президії ВАК України.
Протягом 1998–2004 рр. входила до складу експертної ради та спеціалізованої ради при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Нагороджена орденом ''За заслуги'' III ступеня, орденом княгині Ольги III ступеня.
Лауреат премії імені Ярослава Мудрого.


Логос Україна         ВОЙЦИШЕН Віктор Дмитрович         Зміст         ГАВРИШ Степан Богданович