ВОЙТЮК
Ірина Анатоліївна

РЕКТОР АКАДЕМІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ

Член Ради директорів Міжнародної організації закладів суддівської освіти, член бюро Лісабонської мережі, член Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права при Президентові України, член науково-консультативної ради Вищого Адміністративного суду України, член координаційної ради з питань судівництва Інституту держави і права імені В. М. Корецького.

З відзнакою закінчила юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1982). Працювала викладачем-стажистом, аспірантом кафедри трудового, земельного і колгоспного права цього навчального закладу. Після закінчення аспірантури – асистентом кафедри екологічного і аграрного права ЛДУ імені Івана Франка.
У 1989 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у спеціалізованій раді Інституту держави і права АН СРСР.
Подальша трудова діяльність пов'язана з Львівською комерційною академією (до 1995 р. – Львівський торгово-економічний інститут), де спочатку працювала доцентом кафедри права, а з січня 2000 р. до лютого 2003 р. – завідувачем кафедри цивільного права та процесу. Викладала цивільне право та процес, екологічне, акціонерне та біржове право, міжнародне економічне право.
І. А. Войтюк стажувалася в американському університеті (штат Орегон) та національному суддівському коледжі (Невада, 1998, 2001, 2002, 2004 рр.); пройшла базовий курс навчання з альтернативних (позасудових) методів вирішення спорів і отримала сертифікат на право здійснення медіації.
Академію суддів України очолює з початку її створення (2003). Цей вищий навчальний заклад створений на підставі ст. 129 Закону України ''Про судоустрій України'' та Указу Президента України № 918/2002 від 11.10.02 ''Про Академію суддів України'' відповідно до європейських стандартів з метою навчання професії судді, забезпечення судів кваліфікованими кадрами.
Академію створено з урахуванням досвіду Франції, Нідерландів, Іспанії, Португалії, інших європейських держав у сфері суддівської освіти. Будує свою діяльність на основі європейських стандартів: підготовка та постійне підвищення професійного рівня суддів – обов'язок держави; особа, призначена на посаду судді, повинна володіти не тільки теоретичними знаннями, а й практичними навиками, отриманими під час спеціалізованої підготовки; така підготовка здійснюється спеціально створеним державним закладом суддівської освіти; вплив суддівської громадськості на організацію діяльності такого спеціалізованого навчального закладу.
Сьогодні Академія суддів України проводить навчання у столиці та семи регіональних відділеннях – Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі, Севастополі, Харкові та Чернівцях. Підвищення кваліфікації проходять голови місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції, судді, призначені на посаду вперше та обрані безстроково, працівники апарату судів та державної судової адміністрації. Зокрема, у 2006 р. навчанням було охоплено 1740 осіб, серед яких 698 суддів, 456 помічників суддів, 59 консультантів суду, 399 секретарів судового засідання, 119 начальників відділів судової статистики та звітності територіальних управлінь державної судової адміністрації тощо. Невід'ємною складовою забезпечення навчального процесу Академії є формування викладацького складу, який, зважаючи на специфіку слухачів, складається переважно із практикуючих суддів, суддів у відставці. Значну частину викладачів Академії становлять судді Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів. До навчального процесу залучаються також науковці, представники державних органів та установ – Антимонопольного комітету, Державної податкової адміністрації України, Департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, депутати Верховної Ради України та ін.
Міжнародна діяльність Академії суддів України підпорядкована налагодженню зв'язків з міжнародними організаціями, проектами міжнародної технічної допомоги, посольствами країн, акредитованих в Україні та закладами суддівської освіти. Академія є одним з ініціаторів та учасником усіх масштабних міжнародних програм і проектів, що підтримують демократичні перетворення у галузі розвитку судової реформи в Україні, залучена до реалізації Плану дій Україна – ЄС та Цільового плану Україна – НАТО. Налагоджені стійкі зв'язки з Радою Європи (РЄ), Європейською Комісією, Програмою розвитку ООН в Україні (ПРООН), Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Світовим банком, посольствами США, Франції, Канади, Великої Британії в Україні, Офісом уповноваженого з питань федеральних судів Канади, Федеральним суддівським центром США, Німецьким Фондом правового співробітництва тощо.


Логос Україна         ВОЙТОВИЧ Сергій Адамович         Зміст         ВОЙЦИШЕН Віктор Дмитрович