БУРЧИНСЬКИЙ
Василь Георгійович

НАЧАЛЬНИК ГОЛОВНОГО БЮРО СУДОВО-
МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МІНІСТЕРСТВА
ОХРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


Член Координаційної ради з судової експертизи при Міністерстві юстиції України, кандидат медичних наук, доцент.

Народився 19 грудня 1938 р. у м. Києві.
Василь Бурчинський щасливий від усвідомлення того, що вищу освіту здобув в одному з кращих навчальних закладів держави – у Київському медичному інституті імені академіка О. Богомольця (1961 р.).
Протягом 1961–1963 рр. Василь Георгійович навчався в клінічній ординатурі з судової медицини в Інституті морфології людини Академії медичних наук СРСР (м. Москва).
З 1963 р. – аспірант, з 1964 р. – асистент, з 1973 р. – доцент кафедри судової медицини Київського інституту вдосконалення лікарів (нині – Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика).
З 1976 р. В. Г. Бурчинський – судово-медичний експерт, з 1994 р. – заступник начальника, з 2005 р. – начальник Головного бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України та одночасно – головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України за спеціальністю ''Судово-медична експертиза''.
Республіканське бюро судово-медичної експертизи при Міністерстві охорони здоров'я Української РСР створено у 1951 р. З 1995 р. – Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України – державна спеціалізована експертна установа.
Основні функції Головного бюро:
- практична та організаційно-експертна діяльність, спрямована на плановий розвиток й удосконалення судово-медичної служби;
- виконання особливо складних первинних і повторних експертиз;
- впровадження в експертну діяльність бюро нових методів дослідження;
- сприяння заходам щодо поліпшення охорони здоров'я населення.
Головне бюро здійснює розроблення правил, положень, інструкцій та інших нормативних документів, що регламентують судово-медичну діяльність; контроль експертної діяльності всіх бюро судово-медичної служби України, зокрема проведенням планових і періодичних перевірок; консультативну допомогу судово-медичним експертам усіх бюро судово-медичної експертизи та працівникам слідчо-судових органів.
До структури Головного бюро входять: судово-медичний відділ, відділ судово-медичної експертизи речових доказів (судово-медична лабораторія), до яких належать відділення: судово-медичної гістології, судово-медичної імунології, судово-медичної криміналістики, судово-медичної токсикології, судово-медичної цитології.
До структури Головного бюро входять також організаційно-методичний відділ та адміністративно-господарська частина.
В. Г. Бурчинський – член координаційної ради з судової експертизи при Міністерстві юстиції України.
Заступник головного редактора журналу ''Український судово-медичний вісник''. Член редколегії міжвідомчого збірника ''Криміналістика і судова експертиза'', член Атестаційної комісії Міністерства охорони здоров'я України.
Автор понад 100 наукових праць.
Василь Гергійович Бурчинський – учений секретар спеціалізованої вченої ради Д. 26.613.03 при НМАПО ім. П. Л. Шупика із захисту дисертацій за спеціальністю 14. 01. 25 ''Судова медицина''.
Едвард Кноблох писав: ''При современном состоянии науки в борьбе с преступностью недостаточно лишь одного вмешательства следоватетелей и профессиональных криминалистов, необходимо их тесное сотрудничество с судебными экспертами различных научных областей…''.
З цим твердженням однозначно погоджується і В. Г. Бурчинський.
Василь Георгійович нагороджений медаллю ''В пам'ять 1500-річчя Києва'' (1982), медаллю ''Ветеран праці (1990), значком ''Отличник здравоохранения'' (1980), Почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я України (1998).
Логос Україна         ВАСИЛИК Віталій Валентинович         Зміст         ВИНОКУРОВ Сергій Маркіянович