БОЙКО
Андрій Михайлович

ДЕКАН ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ імені ІВАНА ФРАНКА


Кандидат юридичних наук, доцент.

Народився 6 січня 1963 р. у м. Яремча Івано-Франківської області. Після закінчення школи два роки працював у Яремчанському міському відділі зв'язку, проходив військову службу у Збройних Силах колишнього Союзу.
Для Андрія Бойка рідним став юридичний факультет Львівського національного університету імені І. Франка, де у 1989 р. він отримав диплом про його закінчення.
На юридичному факультеті університету Андрій Михайлович продовжив свій трудовий шлях: асистент, доцент, завідувач кафедри, заступник декана факультету.
У 2003 р. обраний на посаду декана юридичного факультету. В ''інавгураційній промові'' на цю посаду, А. М. Бойко виголосив, що своїм головним завданням бачить продовження славних традицій Львівської правничої школи та її подальший динамічний розвиток.
Історія юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка безпосередньо пов'язана з європейською університетською традицією і започаткована дипломом короля Яна Казимира від 20 січня 1661 р. про надання Львівській єзуїтській колегії ''гідності академії і титул університету''. Саме від цього часу починається розвиток Львівського університету, який відіграв особливу роль у розвитку української освіти, науки та культури.
Розвиток науки про право і юридичної освіти сприяв інтелектуальному та матеріальному поступу Європи, становленню її політичної та правової культури. За різних історичних обставин юридичний факультет Львівського університету відповідав на потребу суспільства у підготовці висококваліфікованих правників.
Історичні документи свідчать: у 1784 р. у структурі університету було чотири факультети: юридичний, філософський, медичний, теологічний. Відтоді історія юридичного факультету була неперервною.Духовною та національно важливою подією стало створення у другій половині XIX ст. кафедр цивільного та кримінального права з українською мовою викладання. Поступово складається школа українського правознавства. Її видатні представники – П. Стебельський, О. Огоновський, С. Дністрянський стали науковими авторитетами з європейським ім'ям.
Сьогодні юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка є продовжувачем тих славних традицій, якими відзначалася Львівська правнича школа століттями. У Львівському університеті завжди панував дух академічних прав і свобод, студентських ініціатив та натхненної праці – саме цьому підпорядкований навчальний процес на факультеті.
Домінуюча ідея розвитку Львівської правничої школи – верховенство права. Показовими з цього погляду є наукові праці професорів факультету, їх державницька та громадська діяльність.
Основне завдання сучасної юридичної освіти – підготовка висококваліфікованих правників, які наділені зрілістю розуму, незалежністю суджень і сповнені відповідальності як перед суспільством, так і перед власним сумлінням; формування у студентів почуття національного патріотизму, справедливості та невпинного прагнення до нових знань.
У цьому полягає зміст і характер навчального процесу, спрямованість студентської наукової роботи. Це дає змогу виховувати фахівців-правників, які відповідають вимогам сьогодення та у майбутньому складатимуть славу Франкового університету.


Логос Україна         БЕЙТ СІ. ТОМС         Зміст         БОЙКО Віталій Федорович