ШЕМШУЧЕНКО
Юрій Сергійович

ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ


Доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України та Академії правових наук України, іноземний член Російської академії наук, відомий вчений-правознавець, визначний дослідник у галузі конституційного, адміністративного та екологічного права.

Народився 14 грудня 1935 р. у м. Глухові Чернігівської (тепер Сумської) області. У 1954 р. закінчив Глухівську середню школу № 2. Шлях до здобуття нових знань продовжив у Глухівському технікумі механізації сільського господарства.
Строкову військову службу проходив у лавах Збройних Сил СРСР протягом 1954–1957 рр.
У 1962 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Дипломованого спеціаліста направили на роботу в органи прокуратури Сумської області, де він пропрацював чотири роки.
З 1966 р. – аспірант Сектору держави і права АН УРСР (з 1969 р. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького АН України). З цією науковою установою пов'язане усе творче життя, найкращі, найпродуктивніші роки.
З 1988 р. Ю. С. Шемшученко очолює Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. У цьому ж році Юрій Сергійович був обраний членом-кореспондентом, а у 1992 р. – дійсним членом (академіком) Академії наук України.
Відомий вчений є також академіком Академії правових наук України, іноземним членом Російської академії наук. Під його керівництвом десятки фахівців-юристів захистили докторські та кандидатські дисертації.
Протягом 1994–2004 рр. Ю. С. Шемшученко входив до складу Комісії з питань громадянства при Президентові України. Як член урядових делегацій брав участь у різноманітних міжнародних форумах, зокрема в роботі сесій Генеральної Асамблеї ООН.
Під керівництвом Юрія Сергійовича і за безпосередньої участі фахівців Інституту були підготовлені численні законопроекти, Концепція розвитку законодавства України, Концепція розвитку української правової науки, проекти законів про Національну академію наук України, про науку тощо.
Ю. С. Шемшученко був організатором і десять років ректором Київського університету права НАН України. Зараз він є почесним ректором цього навчального закладу.
Опублікував близько 800 наукових праць, у т. ч. 20 індивідуальних і колективних монографій. Відповідальний редактор понад 50 книг з проблем теорії держави і права, конституційного, екологічного, адміністративного права.
Для наукових праць Ю. С. Шемшученка характерні широкий підхід, глибина юридичного аналізу, дослідження теоретичних питань у нерозривному зв'язку з практикою державно-правового будівництва. Вони є вагомим внеском у розвиток юридичної науки, одержали високу оцінку наукової громадськості як в Україні, так і за кордоном.
Ю. С. Шемшученку належить книга про видатного земляка Василя Івановича Туманського, який був другом О. С. Пушкіна (''Наш друг Туманський'').
Юрій Сергійович видав також ''Права, за якими судиться малоросійський народ'' (вони були підготовлені у Глухові у 1743 р.).
Вчений проводить велику науково-організаційну роботу, здійснює плідну громадську діяльність. Він є академіком-секретарем Відділення екологічного, аграрного і господарського права Академії правових наук України, експертом Ради Європи з екологічного права, членом багатьох вітчизняних і зарубіжних наукових товариств.
Почесний голова Спілки юристів України.
За видатні наукові досягнення в галузі держави і права України удостоєний премії ім. М. П. Василенка. У 2004 р. став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за підготовку і видання першої в незалежній Україні ''Юридичної енциклопедії'' в шести томах.
За активну участь у законопроектній діяльності, розробці державно-правових концепцій Указом Президента України Ю. С. Шемшученку присвоєно Почесне звання ''Заслужений діяч науки і техніки України''.
Юрій Сергійович підтримує тісні зв'язки зі своїми земляками з малої батьківщини. Почесний громадянин м. Глухова, голова Глухівського регіонального відділення Сумського земляцтва у м. Києві.
Логос Україна         ШУМІЛОВ Андрій Станіславович         Зміст         ШЕВЧЕНКО Ігор Анатолійович