ЧЕРЕПОВ
Леонід Володимирович

ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА ПАТЕНТНИХ
ПОВІРЕНИХ ''ВЕПОЛЬ''


Кандидат технічних наук, патентний повірений, адвокат, оцінювач, судовий експерт, член правління всеукраїнської Асоціації патентних повірених України, президент української групи UNION (Європейська Спілка практикуючих у галузі промислової власності)

Народився 27 березня 1950 р. в с. Дернове Тростянецького району Сумської області. Атестат про середню освіту отримав у 1967 р. Після школи вступив на енергомашинобудівний факультет Харківського політехнічного інституту, де здобув фах інженера-механіка.
У 1975 р. навчався у Центральному інституті підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів народного господарства у галузі патентної роботи (м. Москва) за спеціальністю ''Патентознавство''. Майже одночасно подолав ще одну вузівську вершину – закінчив факультет ''Стандартизація і якість продукції в радіоелектронній, електротехнічній і приладобудівній промисловості'' Всесоюзного інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та інженерно-технічних спеціалістів у галузі стандартизації, якості продукції і метрології при Державному комітеті стандартів Ради Міністрів СРСР (м. Москва).
У 1984 р. захистив дисертацію ''Вакуумна і компресорна техніка'' на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у Санкт-Петербурзькому політехнічному інституті.
1991 року закінчив Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації при Харківському інженерно-економічному інституті за спеціальністю ''Організатор промислового вироб-ництва'', а наступного року у цьому ж закладі здобув спеціаль-ність ''Маркетинг і основи зовнішньоекономічних зв'язків''.
У 1992 р. Л. В. Черепов атестований комісією при Держпатенті України як представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) і зареєстрований у Державному реєстрі за спеціалізацією ''Винаходи та корисні моделі, знаки для товарів і послуг, промислові зразки, сорти рослин, юридичні послуги''.
У 1997 р. склав сертифікаційний екзамен за програмою Українського товариства оцінювачів і одержав сертифікат Фонду державного майна України і Українського товариства оцінювачів (№ 908) для самостійного проведення робіт з експертної оцінцки майна, майнових і немайнових прав та бізнесу на території України. Того ж року отримав сертифікат Міністерства України у справах науки і технологій (№ 0052, серія УА) для проведення наукової та науково-технічної експертизи з питань правової охорони та захисту об'єктів інтелектуальної власності, вартісної оцінки нематеріальних активів.
У 1998 р. Леонід Володимирович закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом (м. Київ), де здобув кваліфікацію ''Юрист''.
2001 року, за рішенням Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, одержав свідоцтво на право займатися адвокатською діяльністю.
У 2003 р. був атестований і одержав свідоцтво на кваліфікацію судового експерта за багатьма спеціальностями щодо дослідження об'єктів авторського права, об'єктів суміжних прав, пов'язаних з охороною прав на промислові зразки тощо.
Протягом 1973-1988 рр. працював інженером, старшим науковим співробітником, завідувачем сектору Всесоюзного науково-дослідного і конструкторсько-технологічного інституту компресорного машинобудування (м. Суми). Обіймав також посаду інструктора міськвиконкому Сумської міської Ради народних депутатів.
У 1988–1994 рр. – начальник відділу патентно-ліцензійної роботи і науково-технічної інформації Сумського машинобудівного науково-виробничого об'єднання імені Фрунзе.
У 1992 р. заснував Агентство патентного повіреного ''Веполь'', директором якого є по даний час.
Л. В. Черепов – автор і співавтор понад 200 наукових робіт та 237 винаходів.
Одружений. Має дві дорослі доньки. Тетяна та Людмила отримали чудову освіту – також закінчили по декілька вузів. Продовжують справу батька, працюють патентними повіреними в агентстві ''Веполь''. Зять Ігор Володимирович також за професією патентовод. Активний відпочинок проводить в київському РОТАРІ- клубі.
Життєве кредо: ''Патентуй або програєш!''.


Леонід Володимирович з онуком на святкуванні маланки, Український дім
Логос Україна         ЦІЛЕНКО Валерій Анатолійович         Зміст         ЧЕРНОВСЬКИЙ Олексій Костянтинович