ТАЦІЙ
Василь Якович

РЕКТОР НАЦІОНАЛЬНАОЇ ЮРИДИЧНОЇ
АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ім. ЯРОСЛАВА МУДРОГО


Герой України, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України, президент Академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України.

Народився 13 січня 1940 року в м. Полтаві, в сім'ї службовців. Трудову діяльність розпочав токарем у Полтавському паровозному депо. Вищу освіту здобув у Харківському юридичному інституті. Обіймав посади помічника прокурора району і прокурора відділу по нагляду за розглядом у судах кримінальних справ у Полтавській обласній прокуратурі.
З 1966 р. Василь Якович пов'язав життя і діяльність з Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого (раніше – Харківський юридичний інститут, Українська державна юридична академія): аспірант, старший викладач, доцент, заступник декана денного факультету, проректор з наукової роботи. З липня 1987 р. і по цей час очолює цей навчальний заклад; водночас, з 1991 року, завідує кафедрою кримінального права Академії.
У 1970 р. В. Я. Тацій захистив кандидатську дисертацію, у 1984 р. – докторську. У 1985 р. йому присвоєно вчене звання професор.
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого – один із найстаріших і найавторитетніших вузів не тільки в Україні, а й далеко за її межами. У Харкові юридична освіта була започаткована в 1804 р., із затвердженням імператором Росії Олександром I Статуту Харківського імператорського університету. У його складі було створено відділення моральних і політичних наук (з 1835 р. – юридичний факультет). Біля джерел юридичної освіти стояли видатні громадські, наукові та культурні діячі України: засновник університету і його Почесний член В. Н. Каразін, перший ректор університету І. С. Рижський, перший штатний викладач факультету І. Ф. Тимківський.
Подальший розвиток вищої юридичної освіти й науки в Харкові та в цілому на Слобожанщині пов'язаний з такими видатними постатями як Г. С. Гордієнко, Д. І. Каченовський, С. І. Зарудний, І. І. Дитятін, А. Ф. Коні та ін. На початку ХХ ст. когорту славних імен поповнили Почесні доктори університету: М. Ф. Владимирський-Буданов, М. С. Таганцев, І. Я. Фойницький, вихованці юридичного факультету, професори М. М. Ковалевський, М. О. Гредускел.
У червні 1920 р. на базі факультетів Харківського університету було створено самостійні навчальні заклади. У липні цього ж року було відкрито Інститут народного господарства. Фактично це був юридичний навчальний заклад.
У 1930 р. Інститут народного господарства став Інститутом радянського будівництва і права; у 1933 р. його було перейменовано на Всеукраїнський комуністичний інститут радянського будівництва та права, а у 1937 р. – на Юридичний інститут з підпорядкуванням Народному комісаріатові юстиції СРСР.
У 1991 р. постановою Ради Міністрів України Харківський юридичний інститут реорганізували в Українську юридичну академію, підпорядкувавши Міністерству освіти України; 19 серпня 1993 р. – в Українську державну юридичну академію, а 30 березня 1995 р. указом Президента України – у Національну юридичну академію України; 4 листопада 1995 р. президентським указом Академії присвоєно ім'я Ярослава Мудрого.
Сьогодні Академія – самоврядний (автономний) вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Юридичною громадськістю вона визнана кращим юридичним вузом України і найкрупнішим спеціалізованим вищим навчальним закладом у Європі. Тут навчається понад 17 тисяч студентів. Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю ''Правознавство''.
Функціонує 35 кафедр, де працюють понад 700 викладачів. Серед них – 86 докторів наук та професорів, 537 кандидатів наук, доцентів, 1 академік Національної юридичної академії наук України, 14 академіків та 17 членів-кореспондентів Академії правових наук України. 46 науковців мають почесні звання ''Заслужений діяч науки і техніки України'', ''Заслужений юрист України'', ''Заслужений працівник вищої школи України'', ''Заслужений працівник народної освіти України'', 6 – лауреати Державної премії України, 7 – заслужені професори Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
У структурі Академії – Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури, Інститут підготовки слідчих кадрів для Служби безпеки України, Інститут підвищення кваліфікації. Факультети: господарсько-правовий; підготовки кадрів для Міністерства внутрішніх справ України; підготовки кадрів для Міністерства юстиції та Судової адміністрації України; військово-юридичний; підготовки кадрів для Міністерства закордонних справ України; підготовки професійних суддів; підготовки кадрів для Державного департаменту України з питань виконання покарань; підготовки кадрів для Пенсійного фонду України, вечірній та два заочних факультети. До складу Академії на правах відокремлених структурних підрозділів входять Кримський юридичний інститут та Полтавський факультет.
В основу моделі навчального процесу покладено ідею безперервної освіти. Поряд із розширенням фундаментальної підготовки фахівців поглиблюється спеціалізація, збагачуються сучасними досягненнями науки і техніки навчальні курси, активно використовуються сучасні технічні засоби навчання, створюються нові технології освіти, вдосконалюються науково-методична й організаційна робота.
Тісний зв'язок з науковими центрами України та інших держав зумовили формування в Академії відомих наукових шкіл, зокрема із загальнотеоретичних проблем держави і права, проблем історії держави і права, державознавства, цивільно-правових та наук кримінального циклу.
Академія тримає зв'язки з усіма юридичними вузами держави та провідними центрами юридичної науки Москви, Санкт-Петербурга та інших міст Росії; співпрацює з німецьким Фондом міжнародного правового співробітництва. Встановлено контакти з Американською асоціацією правничих шкіл та окремими навчальними закладами, укладено угоду з Юридичною школою ВМС Міністерства оборони США про обмін досвідом викладання, проведення семінарів, ''круглих столів'', присвячених морському праву. Останнім часом Академія підписала договори про співробітництво з вищими навчальними юридичними закладами В'єтнаму та Узбекистану; планується співробітництво з юридичним факультетом університету м. Лейден (Нідерланди).
Здійснювати навчальний процес та наукові дослідження допомагає бібліотека з книжковим фондом в 1 млн. 200 тис. одиниць; відділ рідкісних книг та рукописів налічує понад 35 тис. примірників.
Матеріальна база Академії постійно розширюється й поліпшується. До послуг викладачів і студентів 15 навчальних корпусів.
Створена прекрасна оздоровча база: функціонує пансіонат в Криму (с. Коктебель), власний корпус у санаторії ''Березовські мінеральні води'', студентська лікарня, один із найкращих у Харкові спортивний комплекс із плавальним басейном, стадіоном, тренажерними залами. До 200-річного ювілею Академії відкрито чудовий Палац студентів.
В Академії – сузір'я творчих талантів. Не тільки у Харкові, а далеко за його межами відома чоловіча народна хорова капела – лауреат численних конкурсів художньої творчості (диригент В'ячеслав Палкін), тріо бандуристок ''Купава'', духовий оркестр (диригент – заслужений артист України Володимир Скрипчук), ансамбль скрипалів, жіночий вокальний ансамбль. Серед студентів–учасників художньої самодіяльності є лауреати та дипломанти міжнародних конкурсів ім. М. Лисенка, ''Золота нота'' тощо.
У великій пошані в Академії спорт. Тут працюють клуби: волейбольний, шаховий, плавально-спортивний, боксу та спортивних єдиноборств, а також 14 спортивних секцій. Традиційними стали спартакіади з різних видів спорту серед студентів і викладачів. Радують досягнення плавців, які на рівних змагаються зі збірними командами Німеччини, Нідерландів. Гордість навчального закладу – студентська команда з шахів, де складу якої входять 7 міжнародних гросмейстерів та 10 міжнародних майстрів! Жоден вуз Європи не має такої команди! Студенти Академії – неодноразові чемпіони світу з кікбоксингу, чемпіони Європи та України з багатьох інших видів спорту.
Національна юридична академія постійно дбає про поліпшення матеріальної бази, умов для навчання, наукової діяльності і залишається лідером вищої освіти в Україні.
Логос Україна         ТОЧИЛОВСЬКИЙ Володимир Миколайович         Зміст         УВАРОВ Олександр Миколайович