ТОЧИЛОВСЬКИЙ
Володимир Миколайович

СУДОВИЙ ОБВИНУВАЧ МІЖНАРОДНОГО
КРИМІНАЛЬНОГО ТРИБУНАЛУ ООН У
СПРАВАХ ПРО СЕРЙОЗНІ ПОРУШЕННЯ
МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА


Володимир Миколайович Точиловський має понад 30 років досвіду у сферax кримiнального судочинства й гуманітарного права на міжнародному та національному рівнях. Експерт з питань судочинства в мiжнародних кримiнальних судах, континентальної та англо-саксонської моделей кримінального процесу.
Протягом останніх 12 років – судовий обвинувач у Міжнародному Кримінальному Трибуналі ООН у справах про серйозні порушення міжнародного гуманітарного права.


Народився 24 вересня 1946 року в м. Роздiльна Одеської областi. Вищу освiту за спецiальнiстю ''Правознавство'' здобув в Одеському державному унiверсiтетi iменi I. Мечникова. Науковиц ступінь кандидата юридичних наук (судоустрій, кримінальний процес, прокурорський нагляд) отримав у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка.
У 1994–2007 роках – судовий обвинувач Міжнародного Трибуналу ООН, брав участь у розгляді справ про серйозні порушення міжнародного гуманітарного права у колишній Югославії.
До цього працював 18 років на прокурорських посадах в Україні: заступником прокурора області, прокурором міста, прокурором району.
Автор понад 30 наукових публікацій, бiльшiсть яких виданi за кордоном англійською мовою. Серед 5 монографій английскою мовою є такi, що визнаються авторитетним джерелом юриспруденцii мiжнародних судiв (''Jurisprudence of the International Criminal Courts and the European Court of Human Rights: Procedure and Evidence'', ''Charges, Evidence, and Legal Assistance in International Jurisdiction: Jurisprudence of the ICTY, ICTR, and SCSL'', та iншi).
У 1997–2001 роках брав участь у створенні Міжнародного Кримінального Суду у якості офіційного представника Міжнародного Трибуналу у Підготовчому комітеті зі створення Суду.
Був членом експертної групи з підготовки рекомендацій для Міжнародного Кримінального Суду щодо заходів по скорочення тривалості судового розгляду справ; членом експертної групи з аналізу потенційних проблем у сфері міжнародної співпраці для Прокуратури Міжнародного Кримінального Суду.
Готував проекти Процедурних правил для Прокуратури Міжнародного Кримінального Суду та для Прокуратури Міжнародного Трибуналу ООН. У 1997–2001 роках головував у постійно діючій нараді правових радників Прокуратури Міжнародного Трибуналу.
У 2003 році за поданням Прокурора Міжнародного Кримінального Суду був висунутий кандидатом на вибори заступника Прокурора Суду (незважаючи на те, що Україна ще не ратифiкувала Римський статут Суду).
В. М. Точиловський читав лекції з міжнародного гуманітарного права та прав обвинуваченого і потерпілих у міжнародному кримінальному судочинстві для слухачів Вищих курсів із захисту прав людини Польської Гельсинської фундації з прав людини, для суддiв Норвегії, Хорватії, Македонії та Молдови, а також для прокурорських і суддівських працівників Міжнародного Кримінального Суду. Був одним з доповідачів з питань про права потерпілих на Дев'ятому міжнародному симпозіумі з віктимології (Амстердам, 1997 р.)
У 1991–1994 роках викладав курс ''Прокурорський нагляд'' в Одеському державному університеті.
Досконало володіє англійською мовою, добре знає французьку.


На засіданні Підготовчого комітету ООН зі створення
Міжнародного Кримінального Суду

Логос Україна         СТОЯНОВ Микола Степанович         Зміст         ТАЦІЙ Василь Якович