САМОХВАЛОВ
Віктор Панасович

ГОЛОВА ТРЕТЕЙСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

Голова Третейської палати України, заслужений юрист України, член ради Союзу юристів України, член виконкому ради Київської міської організації Союзу юристів України, член громадської колегії Міністерства юстиції України, член правління Українського національного комітету Міжнародної торгової палати, суддя Міжнародного інституційного арбітражу за участю українських контрагентів (м. Відень, Австрія).

Народився 2 січня 1950 року в м. Ківерці Волинської області в сім'ї робітника. Трудову діяльність розпочав у 1966 році слюсарем на автотранспортному підприємстві. Навчався у Прилуцькому педагогічному училищі Чернігівської області.
У 1970–1975 роках здобував вищу освіту на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Згодом вступив до аспірантури, де захистив кандидатську дисертацію на історичну тематику.
У 1996 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю ''Правознавство''. З вересня 1978 року працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка асистентом історичного факультету, факультету міжнародних відносин та міжнародного права, згодом – заступником декана по роботі з іноземними студентами.
З 1992 року обіймає посаду заступника декана юридичного факультету. Весь цей час не залишає викладацьку та навчально-методичну роботу.
У липні 1992 року отримав вчене звання – доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету вищеназваного престижного закладу.
З 1996 по 2004 рік – віце-президент, згодом старший партнер приватної фірми ''Юріс'' за сумісництвом, яка протягом майже 10 років посідала перше місце в рейтингу юридичних фірм України.
З 2001 по 2005 рік – юридичний радник Національного Олімпійського комітету України, консультант науково-експертного відділу Секретаріату Верховної Ради України, науковий консультант служби прем'єр-міністра України.
В. П. Самохвалова як визнаного спеціаліста у сфері арбітражного права було включено до списку ад'юдикаторів Міжнародного арбітражного суду Міжнародної торгової палати (м. Париж).
З вересня 2004 року – голова постійно діючого Третейського суду при Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати. У вересні 2005 року Всеукраїнським з'їздом третейських суддів обраний на посаду Голови Третейської палати України.
Віктор Самохвалов – активний прибічник становлення в Україні системи третейських судів та третейського судочинства. На його переконання, третейський суд в сучасному цивілізованому світі – не тільки один із атрибутів правової держави, але й дієвий інститут розбудови громадянського суспільства в Україні.
Наукова діяльність Віктора Панасовича на сучасному етапі включає загальну теорію та історію держави і права, ідеологію державотворення в Україні, формування та розвиток органів державної влади, корпоративне і конституційне право, питання реформи процесуальних кодексів, третейське судочинство в Україні.
В.П. Самохвалов – автор 50 наукових праць, співавтор 2 монографій, 2 підручників та 12 навчальних посібників, співавтор законопроектів ''Про третейські суди'', ''Про національний банк України'', ''Про захист суспільної моралі''.
Голова редакційної Ради науково-практичного юридичного журналу ''Третейські суди України''. Головний редактор ''Вісника Третейської палати України''.
Лауреат конкурсу на краще юридичне видання 1997–1999 років; лауреат Всеукраїнського щорічного конкурсу на краще професійне досягнення ''Юрист року'' в номінації ''Юрист-викладач''.
Удостоєний ордена Всесвітньої організації юристів, ордена Святого Архістратига Михаїла.
У 2004 році указом Президента України В.П. Самохвалову присвоєно почесне звання ''Заслужений юрист України''.
Дружина Ніна Іванівна – науковий співробітник Національного науково-дослідного інституту гідротехніки і меліорації. Разом виховали двоє дітей. Донька Марія – нотаріус, В'ячеслав – адвокат. Обоє мають вищу юридичну освіту.
Логос Україна         САКСОНОВА Жанна Миколаївна         Зміст         САМОХВАЛОВ В'ячеслав Вікторович