ПУХТИНСЬКИЙ
Микола Олександрович

ГОЛОВА ФОНДУ СПРИЯННЯ МІСЦЕВОМУ
САМОВРЯДУВАННЮ УКРАЇНИ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


Заслужений юрист України, академік Української муніципальної Академії, академік Української Академії наук з державного управління, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений працівник місцевого самоуправління в Автономній Республіці Крим.

Народився 5 січня 1950 р. в сім'ї гірничого інженера. Дід, Микола Дем'янович, був відомим київським адвокатом, професором римського права Київського університету.
У 1938 р. репресований.
Микола Пухтинський після закінчення у 1967 р. середньої школи № 177 м. Києва працював у науково-дослідному проектному інституті ''УкрНДІДІПросельгосп''. Служив у прикордонних військах.
Освіту здобув у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка та в Інституті держави і права НАНУ імені В. М. Корецького. Своїм науковим батьком вважає відомого українського правознавця, доктора юридич-них наук, професора Ігоря Пилиповича Бутка, який у 1992 р. став першим головою Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України.
Після закінчення університету працював у Міністерстві юстиції України. Знаковою подією став вступ до аспірантури Інституту держави і права АН УРСР, де у 1980 р. захистив кандидатську дисертацію з державно-правової, управлінської проблематики. Деякий час працював у названому Інституті молодшим науковим співробітником.
У 1982 р. перейшов до Київської вищої школи МВС СРСР, де обіймав посади викладача, старшого викладача, доцента. Отримав звання підполковника внутрішньої служби.
У 1991 р. М. О. Пухтинський став радником Голови Верховної Ради України. З грудня 1991 р. по серпень 1994 р. – помічник Президента України. З 1994 р. головне місце роботи – Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України. Спочатку перебував на посаді першого заступника голови Фонду; з грудня 1995 р. – голова Фонду. Має перший ранг державного службовця.
У 1994–1998 рр. за сумісництвом викладав на юридичному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
Фонд, який очолює М.О. Пухтинський, займається розробкою теоретичних і прикладних аспектів розвитку місцевого самоврядування, наданням консультативно-методичної допомоги органам місцевого самоврядування тощо. Фонд виконує функції дирекції Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, який проводиться з 2003 р. і став інтелектуальним банком кращих ідей та практик місцевого і регіонального розвитку; забезпечує діяльність Національної делегації в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи (м. Страсбург), підтримує плідні контакти з інституціями Ради Європи.
М. О. Пухтинський працював над першими законопроектами про місцеве самоврядування. У складі робочої групи готував проект нової Конституції України. У 1997 р. очолював робочу групу щодо розробки проекту Закону України ''Про місцеве самоврядування в Україні''. Зробив вагомий внесок в опрацювання Концепції адміністративної реформи в Україні (1998), проекту Державної програми підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні (1999–2001).
Є членом Національної ради з питань державного управління та місцевого самоврядування, ради міських голів при Президентові України, Міжвідомчої комісії з питань місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України, Консультативної дорадчої ради з питань законодавчого забезпечення місцевого самоврядування та регіонального розвитку при Голові Верховної Ради України.
Автор, науковий редактор понад 100 монографічних, методичних видань, збірників матеріалів і документів, публікацій. Серед них: ''Розвиток місцевого самоврядування: стан, проблеми, перспективи''; ''Муніципальний рух: новий етап розвитку''; ''Місцеве самоврядування: 10 років здобутків''; ''Інноваційні механізми місцевого та регіонального розвитку'' ; ''Новий етап розвитку місцевого самоврядування, рефор-мування житлово-комунального господарства в Україні'' та ін.
М. О. Пухтинський – один із засновників всеукраїнських громадських організацій: Української муніципальної академії, Українського муніципального клубу, всеукраїнського об'єднання місцевого і регіонального розвитку ''Між-регіональний союз''.
Нагороджений орденом ''За заслуги'' ІІІ ступеня, нагрудним знаком ''Державна служба України ''За сумлінну працю'', Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Головного управління державної служби України.
Разом із дружиною Ларисою Петрівною виховали двох дітей: сина Вадима та доньку Євгенію.
Захоплюється літературою, театром, фотографією.


Логос Україна         ПОЛУДЬОННИЙ Микола Миколайович         Зміст         РАЗВАДОВСЬКИЙ Віктор Йосипович