СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКівалов Сергій ВасильовичКівалов
Сергій Васильович


Народний депутат України Голова Комітету з питань правосуддя, Президент ОдеськоЇ нацІональноЇ юридичної академії, Доктор юридичних наук, професор, академік Академії педагогічних наук України

Народився 1 травня 1954 року. Закінчив Свердловський юридичний інститут (1980 р. Нині - Уральська державна юридична академія). Здобувши освіту в одному з провідних центрів юридичної науки та освіти, Сергій Ківалов став визнаним фахівцем у таких галузях юридичної науки, як адміністративне право і процес, митне та морське право, теорія державного управління. Автор понад 200 наукових праць, під його керівництвом захищено 6 докторських та 25 кандидатських дисертацій.
Народний депутат України III, IV, V та VI скликань, голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя. Автор численних законопроектів щодо судової реформи. Один з провідних розробників змін до законів України "Про судоустрій" та "Статус суддів".
З ініціативи Сергія Ківалова 1997 року створено Одеську державну (з 2000 року - національна) юридичну академію. Цей вищий навчальний заклад має IV рівень акредитації і готує фахівців-юристів всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, а також кандидатів і докторів юридичних наук. У складі Одеської національної юридичної академії 2 інститути (прокуратури та слідства; підготовки професійних суддів), 7 факультетів (судово-адміністративний; міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики; цивільної та господарської юстиції; соціально-правовий; адвокатури; вечірнього та заочного навчання; заочного навчання (для тих, хто здобуває другу вищу освіту), юридичний коледж, магістратура державної служби, аспірантура і докторантура. Академія має навчальні центри в інших містах України: Миколаєві, Нікополі, Сімферополі, Кривому Розі, Черкасах, Чернівцях, Івано-Франківську, а також у Тирасполі (Молдова) та Варні (Болгарія).
В найближчих перспективних планах ОНЮА - укладення договору про співпрацю з університетом Барселони (Іспанія). Випускники Одеської академії матимуть змогу обирати, де, приміром, закінчувати магістратуру - в Одесі чи в Барселоні. Дипломи отримуватимуть, відповідно, українські та іспанські.
Високий рівень фахового навчання забезпечують 25 кафедр, де працюють кваліфіковані викладачі, серед них близько 200 докторів, професорів, кандидатів наук, доцентів. Угоди, які Академія уклала з центральними органами державної влади (зокрема, з Генеральною прокуратурою України, Міністерством юстиції України, Службою безпеки України, Держав-ною митною службою України, Державною податковою адміністрацією України, Пенсійним фондом України, Державною судовою адміністрацією України, Вищим адміністративним судом України), з місцевими орга-нами виконавчої влади, судовими та правоохоро-нними органами, гарантують майбутнє працевлашту-вання випускників, їхню належну професійну підго-товку. Повноправне членство в Асоціації Європейських Університетів (з 1999 р.) наблизило підготовку студентів Одеської національної юридичної академії до європейських та міжнародних стандартів і забезпе-чило визнання дипломів Академії у всьому світі.
Продуктивність навчання студентів покликана забезпечити сучасна матеріально-технічна база вищого навчального закладу, а саме: 5 гуртожитків готельного типу; бібліотека з

унікальним читальним залом, відділом старовинної книги та електронним каталогом; новітній навчально-бібліотечний комплекс "Комп'ютерний дім"; криміналістична, кримінологічна та соціологічна лабораторії; лабораторія комп'ютерних технологій та лінгафонні кабінети; універсальний комплекс спортивних споруд: стадіон, 8 спортивних залів, стрілецький тир; юридична клініка "Рго bоnо". Академія має власне видавництво "Юридична література", де друкуються, зокрема, тижневик "Слово" та студентська газета "Журналіст".
Силами студентів, викладачів та міської громади на території академії зведено церкву Святої Тетяни, покровительки студентства. Будували шість років, робили це всім миром. І 2006-го митрополит Володимир освятив цей храм, що невдовзі став невіддільною частиною життя православних одеситів. Та й жоден студент не оминає церкви, а надто - перед іспитами.
2002 року Сергія Ківалова обрали почесним президентом Міжнародного гуманітарного універси-тету, заснованого Одеською національною юридичною академією.
До структури гуманітарного університету входять Інститут національного та міжнародного права, факультети лінгвістики та перекладу, економіки та менеджменту, комп'ютерних технологій та інформа-ційної безпеки. Професорсько-викладацький склад та навчально-допоміжний персонал забезпечують навчання в університеті за такими освітніми напря-мами: міжнародні відносини, право, економіка і підприємництво, філологія, комп'ютерна інженерія, безпека інформаційних та комунікаційних систем, а також за 17 спеціальностями і спеціалізаціями. Міжнародний гуманітарний університет готує фахівців за всіма зазначеними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Крім того, при навчальному закладі відкрито Вищу школу менеджменту, яка дає змогу підвищити кваліфікацію дипломованим фахівцям з економіки, менеджменту, права, іноземних мов, комп'ютерних технологій. У складі гуманітарного університету функціонують підготовче відділення та економіко-правовий коледж.
В університеті сформовано висококваліфікований викладацький корпус, розроблено необхідні навчально-методичні посібники, створено належну матеріальну базу та відповідну соціальну інфра-структуру. Зокрема, у навчальному закладі працюють культурний центр та кіноклуб.
Першорядне завдання колективу університету - створити якнайкращі умови для того, щоб студенти досконало вивчали теорію і набували прикладних фахових знань, опановували іноземні мови та сучасні комп'ютерні технології. Університет активно співпрацює з провідними українськими та зару-біжними вузами, виконуючи спільні наукові програми з економіки та менеджменту. Окрім того, колектив університету бере участь у підготовці проектів законодавчих актів, перекладає науково-технічну та художню літературу.
2008 року С. Ківалов переміг у Всеукраїнському конкурсі "Юрист року" в номінації юрист - державний діяч.
Загалом же діяльність С. Ківалова було відзначено не раз: він нагороджений орденами "За заслуги" ІІІ-І ступенів, Ярослава Мудрого V ступеня, найвищою нагородою Православної Церкви Московського Патріар-хату - орденом Сергія Радонезького ІІ-І ступенів, орде-ном Преподобного Нестора Літописця І ступеня, Почесними грамотами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Крім того, він Почесний працівник прокуратури України, державний радник юстиції другого класу, заслужений юрист України, заслужений юрист АР Крим, член Вищої ради юстиції України, член Національної конституційної ради, голова Координаційної ради юстиції України і Росії, почесний громадянин міста Одеси. А за визначні досягнення у зміцненні миру й утвердженні верховенства права в усьому світі Світова Асоціація Юристів нагородила Ківалова С.В. Вищим орденом юстиції.