СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Семенюк Григорій  Фокович

Семенюк

Григорій Фокович

Директор Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор, Академік академії наук вищої освіти, лауреат Державної премії України в галузі освіти, Заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

За значний особистий внесок у розвиток національної вищої освіти, підготовку високо­кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ (2007) та ІІ (2009) ступенів.
Григорій Фокович Семенюк — відомий учений і педагог, дослідник історії української літератури, зокрема драматургії епохи «Розстріляного відродження», творчості Миколи Куліша тощо. У найголовніших його працях запропоновано авторські принципи аналізу української драми ХХ століття, нове в літературознавчій науці бачення її розвитку. Народився 4 березня 1947 р. у с. Дроздів Гощанського району Рівненської області, у селянській родині.

У 1970 р. закінчив філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. У 1970–1975 рр. директор клубу КДУ. У 1976–1990 рр. навчався в аспірантурі, займався викладацькою роботою на кафедрах теорії літератури та історії української літератури. Із 1980 до 1987 рр. працював заступником декана філологічного факультету, протягом 1992–1995 рр. — начальником управління післядипломної освіти та начальником управління змісту базової освіти МОН України. Майже вся науково-освітня діяльність Г. Ф. Се­менюка пов’язана із філологічним факультетом (нині — Інститут філології) Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де пройшов шлях від асистента, доцента до професора, завідувача кафедр історії української літератури (1996–1999), україн­ської літератури ХХ століття (1999–2004), новітньої української літератури (2004–2014), директора Інституту (із 2001 р.). Викладає курс «Історія української літератури ХХ — початку ХХІ століття» та низку спецкурсів. Дослідженню української драматургії присвячені кандидатська й докторська дисертації Григорія Фоковича, а також його монографії та статті. У доробку дослідника чимало вагомих праць поза межами проблем драматургії. Ученого цікавить шевченкознавча ­проблематика, якій присвячені великі дослідницькі роботи словесника. Як досвідчений викладач Г. Ф. Семенюк написав, підготував та упорядкував ряд підручників, навчальних посібників та хрестоматій для вищої та загально-освітньої школи. Знач­ним є внесок науковця в становлення шкільної освіти незалежної України — створення програм з української літератури та видання на­вчальної літератури. За наукового керівництва Григорія Фоковича захищено 6 докторських і 20 кандидатських дисертацій. Він — член спеціалізованої ради із захисту дисертацій, ученої ради університету, відповідальний редактор багатьох ­наукових видань, член редколегій наукових збірників і часописів. Багаторічна діяльність Г. Ф. Семенюка на ниві освіти та науки відзначена найвищими нагородами — орденом святого рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня (2005), «Зіркою Італійської солідарності» (2007), орденом святих Кирила та Мефодія (2010), Христа Спасителя (2014), святого великомученика Геор­гія Побідоносця (2017), відзнакою Міністерства оборони України «За сприяння Збройним силам України», почесним знаком «Відмінник освіти України», почесними грамотами МОН Украї­ни, КНУ імені Тараса Шевченка. У вільний час Григорій Фокович працює в саду та захоплюється риболовлею. А найбільшою цінністю для нього є українська пісня.