СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Свистіль Сергій  Олександрович

Свистіль

Сергій Олександрович

Віце-президент Торгово-промислової палати України

За значний особистий внесок у створення та забезпечення функціонування державної системи експортного контролю присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник України» (1998).
Сергій Олександрович Свистіль — відомий висококваліфікований фахівець із питань зовнішньо­економічної діяльності, котрий має великий досвід практичної роботи в бізнесі, державних органах та здійснював керівництво багатьма міжнародними проектами у сфері торгівлі, логістики та митної справи. Під його керівництвом були перекладені й видані в Україні документи Міжнародної торгової палати та інших світових організацій. Народився в с. Нижні Млини Полтавського району Полтавської області. Має вищу освіту, з відзнакою закінчив кілька навчальних закладів: Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, Військову академію зв’язку, Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників у галузі патентної роботи, а також Вищі державні курси з патентно-ліцензійної роботи, де підвищував здобуту кваліфікацію. Із цією ж метою навчався в Монтерейському інституті міжнародних досліджень (Каліфорнія, США). Із 1974 до 1991 рр. С. О. Свистіль навчався та проходив службу в Збройних силах СРСР на офіцерських посадах, пов’язаних із взаємодією з оборонною промисловістю, організацією науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і розробкою зразків нової техніки в м. Київ. За роки служби на цих посадах став автором декількох десятків винаходів, значна частина яких була реалізована у виробництві та професійній діяльності. Окремі зразки обладнання та приборів, які містили винаходи С. О. Свистіля були відмічені золотими та срібними медалями ВДНГ СРСР та УРСР, а в цілому, за комплекс робіт в сфері оборонної промисловості автор був нагороджений державною премією. У 1992 р. служив у відділі міждержавних зв’язків Штабу Озброєння. За рік — начальник відділу аналізу та коригування експортної політики Експертно-технічного комітету при Кабінеті Міністрів України, секретар Урядової експертно-технічної комісії. Сергій Олександрович показав свій високий професіоналізм, а тому в 1996 р. отримав призначення заступником голови Експертно-технічного комітету при Кабінеті Міністрів України. У період із 1997 до 2000 рр. обіймав посаду заступника голови Державної служби експортного контролю України. На цій посаді Сергій Олександрович брав активну участь у створенні та розвитку національної системи контролю за експортом та імпортом чутливих товарів, її автоматизованої системи, імплементації в українське законодавство міжнародних норм, вимог і домовленостей у сфері державного експортного контролю. У 2001 р. С. О. Свистіль перейшов до сфери приватного бізнесу та понад 10 років працював керівником підприємств із зовнішньоекономічного напряму, головою ради Асоціації експортерів і імпортерів «ЗЕД». Керував та брав участь у розробці та реалізації найскладніших комерційних проектів в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Із 2013 р. — віце-президент Торгово-промислової палати України, котра об’єднує юридичних осіб та громадянУкраїни, зареєстрованих як підприємці, а також їхні об’єднання для досягнення спільної мети — розвинений і конкурентоспроможний на світових ринках український бізнес. Завдяки його професіоналізму та великому досвіду Палата надає практичну допомогу підприємцям у проведенні торговельно-економічних операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, сприяє розвитку експорту українських товарів та послуг, для чого надає своїм членам широкий спектр послуг, зокрема й консультаційних із питань зовнішньої торгівлі та оцінювання ринків, проводить незалежну експертизу товарів та послуг. С. О. Свистіль бере участь у якості спікера в багатьох міжнародних та вітчизняних форумах, конференціях, організує участь вітчизняних компаній в зарубіжних виставках. Торгово- промислова палата України гідно представляє вітчизняний бізнес та допомагає розвивати промислове виробництво та розширювати рамки економічної співпраці із контрагентами з інших країн. На сьогодні Палата об’єднує у своїх рядах понад 8 тисяч членів та щодня демонструє свою ефективність у підтримці бізнесу. Сергій Олександрович координує діяльність в Торгово-промисловій палаті дирекції з питань зовнішньоекономічної діяльності та конгресно-виставкової діяльності, а також Центру міжнародної ділової співпраці. На останній Всесвітній виставці «­ЕКСПО-2017» С. О. Свистіль представляв Україну та виконував обов’язки Національного комісара. За результатами участі України в цій виставці країна вперше за роки незалежності отримала нагороду від Міжнародного бюро виставок, а стенд України було визнано найкращим бізнес-­орієнтованим стендом. С. О. Свистіль значну увагу приділяє роботі з підприємцями та їх об’єднаннями. Більше 200 практикумів та семінарів було проведено ним з актуальних питань зовнішньоекономічної діяльності, податкової та митної справи. За результатими діяльності С. О. Свистіля було визнано переможцем проекту «Топ-менеджери успішних компаній 2017». Сергій Олександрович стажувався з питань зовнішньої торгівлі в США — за програмою Міністерства торгівлі США, у Японії — за програмою Міністерства закордонних справ Японії, Бельгії — за програмою Торгово-промислової палати Бельгії, у ФРН — за програмою Союзу німецьких промислово-торгових палат. Сергій Свистіль є співголовою спільної робочої групи Міністерства економічного розвитку й торгівлі України та Торгово-промислової палати України, членом Ради експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ України, Ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності при Державній фіскальній службі України, головою Ради з питань зовнішньоекономічної діяльності при Торгово-промисловій палаті України, членом робочої групи з формування стратегії розвитку міжнародної торгівлі при Кабінеті Мініст­рів України. Входив до складу робочої групи з розробки Національної експортної стратегії та Плану дій, приймав участь у підготовці декількох проектів законів України в сфері зовнішньо­економічної діяльності. Сергій Олександрович займає активну позицію щодо впровадження в Україні міжнародних стандартів бізнесу. Під його керівництвом були перекладені й видані в Україні документи МТП та інших міжнародних організацій: Правила Інко­термс 2010, Коментарі до Правил Інко­термс 2010, Принципи міжнародних комерційних договорів ­УНІДРУА, різноманітні модельні кон­тракти МТП, застереження про форс-мажор, про ускладнення, рекомендації МТП про перехід права власності та багато інших. Також були вид3ані книжки «Міжнародні комерційні транз­акції» та «Принципи європейського договірного права. Коментарі та рекомендації».