СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Мацюк Володимир  Ярославович

Мацюк

Володимир Ярославович

Перший заступник начальника Головного управління Державної фіскальної служби України, полковник податкової міліції, доктор юридичних наук

За вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток України, високий професіоналізм і багаторічну сумлінну працю присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» (2010).
Понад 20 років Володимир Ярославович Мацюк присвятив службі в податковій міліції — захисту економічних інтересів України та забезпеченню фінансової безпеки держави. Службу професіонал успішно поєднує з науковою діяльністю. Народився 4 грудня 1969 р. у м. Львів. У 1985–1987 рр. навчався в Київському суворовському військовому училищі. Продовжив ­навчання в закладах вищої освіти й у результаті став дипломованим фахівцем у трьох різних напрямах: здобув вищу військово-спеціальну освіту в Ленінградському вищому загальновійськовому командному училищі імені С. М. Кірова (1991), кваліфікацію спеціаліста права (2000) та економіста (2008) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. За всіма трьома спеціальностями навчальні заклади закінчив із відзнакою. Із 1991 до 1997 рр. Володимир Ярославович як професійний військовий проходив службу в збройних силах. Далі пов’язав свій шлях зі службою в податковій міліції, де працює й нині та є першим заступником начальника Головного управління Державної фіскальної служби України. Обіймаючи керівну посаду, основні зусилля спрямовує на виявлення та руйнування резонансних злочинних схем ухилення від сплати податкових та митних платежів, знешкодження організованих злочинних угруповань та встановлення й притягнення до кримінальної відповідальності організаторів тіньового бізнесу, а також забезпечення відшкодування завданих державі збитків від незаконної діяльності. Протидія тіньовій економіці здійснюється через ефективне виконання оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної функцій, спрямована на вирішення завдання захисту фінансово-економічних інтересів держави в умовах стратегічних євро­інтеграційних процесів за пріоритетними напрямами — проти­дія розкраданню бюджетних коштів та їх легалізації; протидія незаконному обігу підакцизних товарів; виявлення кримінальних правопорушень у митній сфері; виявлення кримінальних правопорушень на фінансовому ринку та у базових галузях економіки; відпрацювання транзитно-конвертаційних груп та їх користувачів — підприємств реального сектору економіки; виявлення правопорушень, пов’язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість та незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість; протидія незаконному переміщенню товарів (вантажів) через лінію ­зіткнення у межах Донецької та Луганської областей. Працюючи в податковій міліції, Володимир Ярославович водночас займається науковою діяльністю. Він є фахівцем у сфері трудового права, права соціального забезпечення, теорії управління, адміністративного права й процесу, фінансового та інформаційного права. Займається вдосконаленням правових аспектів правоохоронної, оперативно-розшукової діяльності та законодавства щодо запобігання корупції. Наукова діяльність доктора юридичних наук В. Я. Мацюка пов’язана із цілим комплексом напрямів: реалізація конституційного права на працю, особливості праці державних службовців, гарантії трудових та соціальних прав, проблеми трудового права, права соціального забезпечення, охорона праці, проблеми захисту трудових

прав, проблеми адміністративного права та адміністративної відповідальності. Особливий інтерес для нього становлять питання організації правоохоронними органами розвідувальної діяльності в середовищі та інфраструктурі злочинності, конфіденційної співпраці з громадянами з метою боротьби зі злочинністю тощо. Вони мають практичне значення й тісно пов’язані з його професійною діяльністю. Результатом тривалих досліджень правової проблематики став захист кандидатської дисертації на тему «Використання інформаційного ресурсу підрозділами податкової міліції для прийняття управлінського рішення», за яке В. Я. Мацюку присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю «Теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право» (2004). У науковій роботі системно та ґрунтовно досліджено правові основи сутності процесу управління та використання інформації в службовій діяльності органів податкової міліції. Значну увагу приділено класифікації інформації та її правовій характеристиці, а також проблемам захисту інформації та вдосконаленню інформаційно-аналітичної роботи податкової міліції. Обґрунтовано висновки та пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності підрозділів податкової міліції та ефективного використання інформаційного ресурсу в боротьбі зі злочинністю у сфері оподаткування. У 2017 р. Володимир Ярославович успішно захистив докторську дисертацію на тему «Державна служба у системі трудових відносин: теоретико-правові проблеми» та здобув науковий ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю «Трудове право; право соціального забезпечення». Наукове дослідження присвячено детальному аналізу теоретичних основ державної служби у системі трудових відносин, а також актуальних проблем практичного характеру та пошуку шляхів їх вирішення. У науковій роботі здійснено правову характеристику сутності державної служби у системі трудових відносин, визначено її поняття, роль, генезис розвитку. Встановлено поняття та особливості трудових правовідносин у сфері державної служби. Сформовано шляхи удосконалення правового регулювання державної служби за законодавством у сфері праці. У науковому доробку В. Я. Мацюка понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій, з них 6 монографій (5 — у співавторстві), 10 навчальних посібників та 4 підручники у співавторстві, серед яких: «Теоретико-правові аспекти інформаційної безпеки» (2005), «Використання інформаційного ресурсу для прийняття управлінського рішення: монографія» (у співавторстві, 2006), «Міжнародний розшук: теорія і практика: монографія» (у співавторстві, 2006), «Оперативне розпізнавання: монографія» (у співавторстві, 2007), «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: навчальний посібник» (у співавторстві, 2011), «Науково-практичний коментар Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”» (у співавторстві, за загальною редакцією В. Я. Мацюка, 2011), «Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: підручник» (у співавторстві, 2012), «Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина: підручник» (у спів­авторстві, 2012), «Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина: підручник» (у співавторстві, 2012), «Організація діяльності міліції громадської: навчальний посібник» (у співавторстві, 2012), «Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: навчальний посібник» (у співавторстві, 2016), «Державна служба у системі трудових відносин: теорія і практика: монографія» (2017), «Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення» (у співавторстві, 2018), «Адміністративне право України. Повний курс: підручник» (у співавторстві, 2018), «Науково-практичний коментар Закону України “Про запобігання корупції”» (у спів­авторстві, 2018), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 11: Трудове право» (у співавторстві, 2018), «Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України» (у співавторстві, за загальною редакцією В. Я. Мацюка, 2017; у співавторстві, 2018), «­Науково-практичний коментар Бюджет­ного кодексу України» (у співавторстві, за загаль­ною редакцією В. Я. Мацюка, 2018), «Конституція України. Науково-практичний коментар» (у співавторстві, 2018). Науковець також є розробником навчальних та робочих програм із курсу «Оперативно-розшукова діяльність». Тривалий час Володимир Ярославович був членом спеціалізованих учених рад із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій. Нині входить до редакційної колегії журналу «Правова освіта». За роки служби відзначений багатьма нагородами Державної фіскальної служби, Державної податкової адміністрації, Збройних сил України, Київського міського голови. У 2017 р. отримав державну нагороду — відзнаку Президента України.