СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Мазур Геннадій  Федорович

Мазур

Геннадій Федорович

Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм Вінницької обласної ради, депутат Вінницької обласної ради VІІ скликання, доктор економічних наук

За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний і культурний розвиток України, вагомі досягнення в трудовій діяльності, багаторічну сумлінну працю присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України» (2009).
Геннадій Федорович Мазур — один із найкращих податківців України, громадський діяч, науковець у сфері аграрної економіки. Належить до когорти національних лідерів країни, котрі самовідданою працею дбають про її піднесення й розвиток. Народився 25 червня 1973 р. у с. Гордіївка Тростянецького району Вінницької області. Закінчивши середню школу із срібною медаллю, у 1990 р. вступив до Уманського сільськогосподарського інституту. У 1995 р. закінчив економічний факультет цього вишу з відзнакою за спеціальністю «Аграрний менеджмент» та здобув кваліфікацію економіста-організатора сільськогосподарського виробництва. У 2005 р. вступив на юридичний факультет Вінницького інституту МАУП і у 2008 р. здобув спеціальність юриста й відзнаку за високі академічні показники. Як фахівець Геннадій Федорович відзначається широтою інтересів та непересічним мисленням — лідера, організатора, ініціатора. До будь-якої справи підходить з усім професіоналізмом та вирішує найефективнішим шляхом, а це приносить великі плоди — на радість людям, на благо країни та відкриваючи дорогу в майбутнє. Багато років трудової діяльності Г. Ф. Мазур присвятив роботі в системі податкової служби, де здобув великий досвід та досягнув високих результатів. Працювати почав у 1995 р. у відділі аудиту юридичних осіб Державної податкової інспекції в Тростянецькому районі на посадах старшого податкового інспектора та головного податкового ревізора-інспектора. Із 1997 до 1999 рр. очолював контрольно-ревізійний відділ у Тростянецькому районі Вінницької області. Розуміння перспективи та невичерпна енергія керівника вивели Г. Ф. Мазура на новий етап, де він зміг проявити власний високий потенціал лідера. Так, він обійняв посаду начальника Тростянецької об’єднаної державної податкової інспекції Вінницької області. Після цього на період із 2002 до 2003 рр. переїхав до Івано-Франківської області, де працював головою Державної обласної податкової адміністрації. Ще більше поглибив обізнаність із галуззю та викликами часу. Згодом скористався можливістю скласти докладне уявлення про те, чим сьогодні живе українське село, на чому тримається, до чого прагне. Так, у 2003–2007 рр. працював виконавчим директором СТОВ імені Богдана Хмельницького в с. Четвертинівка Тростянецького району Він­ницької області. Здобутий досвід у подальшому використовував у депутатській діяльності, щоб розуміти запити й потреби українців та пропонувати шляхи їх задоволення. Згодом Геннадій Федорович повернувся на державну службу,

але вже із досвідом роботи у підприємництві. У 2007 р. він призначений першим заступником голови Державної податкової адміністрації в Чернівецькій області, а у 2009 р. — заступник начальника ДПІ у м. Він­ниці, виконувач обов’язків, а далі й заступник голови Державної податкової адміністрації у Він­ницькій області. У 2012–2013 рр. — заступник голови Державної податкової служби у Вінницькій області. Ще під час навчання зацікавився науковою діяльністю. Із 2002 р. був здобувачем наукового ступеня кандидата економічних наук. За результатами тривалої роботи захистив кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством» у 2008 р. А у 2012 р. йому присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки Уманського національного університету садівництва. Продовжуючи подальші наукові дослідження, Геннадій Федорович став докторантом Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» і у 2018 р. захистив докторську дисертацію «Формування і розвиток механізму стимулювання агропромислового виробництва: теорія, методологія, організація» за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством». Як автор численних досліджень, Геннадій Мазур — інноватор, вдумливий науковець, але водночас і реаліст, котрий розуміє, що ідея корисна тоді, коли працює й дає результати. Значна кількість його наукових праць присвячена актуальним питанням зростання агропромислового виробництва та оподаткування. Наукові праці Г. Ф. Мазура публікуються на сторінках фахових видань. Він зумів сказати своє вагоме слово як автор книжки «Соціально-економічний розвиток села», у якій зроблено інтегральне оцінювання соціально-економічного розвитку сільської місцевості, що дало змогу визначити об’єкти першочергового інвестування. Запропоновано системно-цільовий підхід до розбудови цієї сфери та організаційно-економічний механізм забезпечення її функціонування на регіональному рівні. У монографії «Організація та механізми стимулювання розвитку агропромислового виробництва» (2014) Ген­надій Федорович висвітлив особливості формування економіко-фінансових стимулів та їхній вплив на виробництво в аграрній галузі в умовах економічних трансформацій. Також обґрунтував концептуальні положення розбудови засад стимулювання галузі в умовах системної її перебудови на всіх рівнях функціонування задля адаптації до ринку. Найновіша монографічна праця Г. Ф. Мазура «Стимулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні» (2018) присвячена розробці інноваційно-інвестиційної концепції розвитку агропромислового виробництва в Україні та економічного механізму його стимулювання. У ній він дослідив особливості розвитку вітчизняного агропромислового сектору, а також запропонував інноваційну модель, оцінювання стану та прогнозування рівня економіко-адміністративного стимулювання агропромислового виробництва в Україні на основі теорії нечіткої логіки. Геннадій Федорович також активно займається громадсько-політичною діяльністю. Адже відчуває, що його місія — допомагати країні рухатися до нових горизонтів, реалізовувати її високий потенціал та примножувати добробут народу. Обирався депутатом Тростянецької районної ради Вінницької області, депутатом Він­ницької обласної ради V скликання. У 2013–2014 рр. працював помічником-консультантом народних депутатів України, беручи активну участь у розробці та вдосконаленні законодавства. У тому ж році став депутатом Вінницької обласної ради VІІ скликання. Виборці йому довіряють через вміння тримати слово й здатність виконувати поставлені завдання. Нині очолює постійну комісію з питань бюджету, фінансів та обласних програм Вінницької обласної ради. У 2015 р. обіймав посаду заступника голови правління МБО «Комітет сприяння правоохоронним органам України». Завдяки заслуженому авторитету увійшов до Союзу юристів Украї­ни та Національної спілки журналістів України. Геннадій Федорович Мазур відзначений багатьма високими нагородами, зокрема за багаторічну працю в податкових органах отримав відомчу нагороду «Почесний працівник ДПС України». За діяльність на благо країни й піднесення духовності нагороджений орденами Української православної церкви — рівноапостольного князя Володимира ІІІ–І ступенів та преподобного Нестора Літописця ІІ–І ступенів. У житті для Геннадія Федоровича важлива родина та родинні цінності — запорука щастя. Разом із дружиною, Таїсією Іванівною, у любові та злагоді виховують двох дітей: сина Владислава та доньку Віталіну.