СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Дубровіна Любов  Андріївна

Дубровіна

Любов Андріївна

Генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор історичних наук, професор

За вагомий особистий внесок у розвиток архівної та бібліотечної справи, багаторічну плідну діяльність на ниві збереження, дослідження та популяризації національної історико-культурної спадщини присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2004).
Л. А. Дубровіна — засновниця української кодикологічної школи, фахівець із книгознавства, бібліотекознавства, джерелознавства, археографії. У фокусі її науково-дослідної роботи — рукописно-книжна спадщина. Завдяки їй здійснено фундаментальні дослідження в галузі, а також створено електронні ресурси на базі унікальних книжкових пам’яток, колекцій і зібрань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Народилася 30 вересня 1950 р. у м. Шадринськ Курганської області (Росія). У 1972 р. закінчила історико-філологічний факультет Волгоградського державного педагогічного інституту імені М. С. Серафимовича. Після цього,

у 1974–1977 рр., навчалася в очній аспірантурі Інституту історії СРСР АН СРСР у секторі феодалізму. Докторську дисертацію захистила в Інституті історії України АН України в 1993 р. Трудову діяльність розпочала в 1972 р. у Волгоградському державному педагогічному інституті імені М. С. Серафимовича. У 1977 р., після завершення аспірантури, працювала в Марійському науково-дослідному інституті мови, літератури, історії та археології як молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідувачка сектору історії. У 1981 р. Любов Андріївна переїхала до Києва, де продовжила трудову діяльність у Київському обласному архіві. Обіймала посади археографа та завідувачки відділу використання інформації й публікації документів. Із 1984 р. вона працює в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: старшим науковим співробітником, завідувачкою відділу рукописів, директором Інституту рукопису, а з 2018 р. — генеральним директором бібліотеки. Наукова діяльність Любові Андріївни присвячена дослідженню рукопису й документа, документально-інформаційних систем, методології та методам спеціальних історичних дисциплін. Багато праць присвячено історії бібліотек та бібліотечної справи в Україні та світі, історії НАН України, сучасному розвитку ресурсної бази науки, культури, освіти. Під її керівництвом захищено близько 50 кандидатських та докторських дисертацій, вона є членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій. Працювала експертом ВАК та МОН України, є членом наукових рад і міжнародних комісій, створених під егідою Міністерства культури України. Любов Андріївна є автором, укладачем та науковим редактором понад 400 наукових публікацій, засновником збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина Украї­ни» (з 1993 р.), керівником та учасником комплексних наукових тем НАН України та проектів Міністерства освіти і науки України. Обрана членом багатьох професійних і громадських об’єднань, серед яких «Український історик», Спілка архівістів України, Українське біографічне товариство. Л. А. Дубровіна є лауреатом премій НАН України імені М. Костомарова (1996), НАН України «За найкращі історичні дослідження, присвячені вивченню подій Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.» (2005), Державного комітету архівів України імені Василя Веретеннікова (2000). Має звання «Жінка року» від Міжнародного біографічного центру (Кембридж, Велика Британія, 1992) та Американського біографічного інституту (США, 2000), відзнаки НАН України та Міністерства культури України. Нагороджена орденом Української православної церкви преподобного Нестора ­Літописця ІІІ ступеня та іншими нагородами.