СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Баженов Лев  Васильович

Баженов

Лев Васильович

Директор Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України, Професор кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор

За вагомий внесок у розвиток національної освіти присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2003).
Лев Васильович Баженов — видатна постать сучасної української історичної науки, фундатор, теоретик і практик українського націо­нального краєзнавства, педагог та громадський діяч. Навколо вченого згуртувалася наукова школа, котра займається розвитком краєзнавства та регіональних досліджень в Україні й на Поділлі. Народився 1 січня 1946 р. у м. Старокостянтинів Хмельницької області. Батько — Василь Миколайович — був педагогом і письменником, а мати — Тамара Костянтинівна — медичною працівницею. В стінах Кам’янець-Подільського державного педінституту опанував спеціальність учителя історії та суспільствознавства й отримав диплом у 1968 р. За розподілом Міністерства освіти України в 1968–1969 рр. викладав історію й географію в Грушківській СШ Володарськ-Волинського району Житомирської області.

З 1969 до 1972 рр. Лев Васильович працював асистентом, далі старшим викладачем, доцентом, а з 1996 р. — професором кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського пед­інституту (нині — Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). У 1975–1993 рр. був деканом історичного факультету, ректором Кам’янець-Подільського народного університету «Скарби народу» Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, головою правління Кам’я­нець-Подільського обласного відділу Географічного товариства України. Із 1995 р. — директор Центру дослідження історії Поділля. Очолює Хмельницьку обласну організацію Національної спілки краєзнавців України. У 1995 рр. Лев Васильович захистив докторську дисертацію — першу з проблем історичного краєзнавства, що відкрила шлях до захисту таких робіт іншим науковцям. Науковий консультант роботи — академік НАН України П. Т. Тронько. Досліджує й популяризує історію та історіо­графію України й Польщі, проблеми славістики, історичного краєзнавства та регіональної історії, історичної географії й етнології Право­бережної України, біографістики. У його доробку понад 500 наукових праць. Є академіком Української академії історичних наук. Лев Васильович сформував і розвинув власну нау­кову школу «Історичне краєзнавство й проблеми регіональної історії Правобережної України». До неї належать понад 50 учнів та послідовників, які захистили докторські та кандидатські дисертації з регіональної історії. За 50 років праці на історичному факультеті підготував майже 5 тисяч учителів для потреб освіти України й удостоєний Почесної грамоти Кабінету Міністрів України (2010), шести почес­них грамот МОН України (1986–2006), відзнаки «Відмінник освіти УРСР» (1981), звання «По­­чес­ний краєзнавець України» (2016) та багатьох нау­кових премій. У 2017 р. відзначений подякою МОН України. Нагороджений низкою почесних грамот Хмельницької облдерж­адміністрації та обласної ради, відзнаками Кам’янець-По­діль­ської міської ради «Честь і шана» (2006), «За заслуги перед міською громадою» (2015). Знаходячись на вершині творчості, педагогічної й громадської діяльності, Лев Васильович розділяє свої успіхи з родиною. Подружжя докторів історичних наук, Лева і Стефанії Баженових разом понад 40 років, мають сина Олександра та дочку Валентину — обоє кандидати історичних наук, доценти та викладачі університету. На радість родині підростають онуки. У професії та щоденному житті Лев Васильович подає приклад невтомної працьовитості, відданості творчості, історичній науці й крає­знавству та надихає на працю всіх, хто його знає.