СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Антипкін Юрій  Геннадійович

Антипкін

Юрій Геннадійович

Директор Інституту педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України, Президент Асоціації педіатрів України, Академік-секретар відділення клінічної медицини Національної академії медичних наук України, Доктор медичних наук, професор

За вагомі особисті заслуги в розвитку вітчизняної науки, створення національних наукових шкіл, зміцнення науково-технічного потенціалу України та з нагоди Дня науки присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2003). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004).
Юрій Геннадійович Антипкін — видатний учений-клініцист у галузі педіатрії, автор багатьох наукових праць. Його лікарська й наукова діяльність присвячена медичній допомозі дітям, які мають порушення кальцієво-фосфорного обміну, а також вивченню негативного впливу екологічних чинників на організм і захворювань органів дихання у дітей. Народився 26 червня 1950 р. Майбутній фахівець із педіатрії в 1975 р. закінчив із відзнакою Київський медичний інститут. З того часу працює в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка

О. М. Лук’янової НАМН України. У 1990 р. призначений завідувачем науково-практичного відділення з вивчення стану здоров’я дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. У тому ж році здобув ступінь доктора медичних наук. У 1995 р. став першим заступником директора інституту. Із 2005 р. — директор Інституту педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України. У науці продовжує традиції свого вчителя — академіка О. М. Лук’янової, висококваліфікованого лікаря-педіатра. Із 2016 р. — академік-секретар відділення клінічної медицини НАМН України. Як авторитетного вченого Юрія Геннадійовича обрано президентом Асоціації педіатрів України, членом Американської академії педіатрів та Європейської асоціації педіатрів. Також він — член Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства Міністерства соціальної політики України, голова проблемної комісії «Педіатрія» МОЗ та НАМН України, член медичної секції Комітету Державних премій України в галузі науки і техніки, голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій Інституту педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України, член наукової та науково-видавничої рад НАМН України з клінічної медицини, член редколегій багатьох науково-практичних журналів. Наукова діяльність Юрія Геннадійовича пов’язана з дослідженням механізмів порушень кальцієвого гомеостазу та систем його регуляції в організмі вагітних жінок і дітей, створенням класифікації, розробкою методів профілактики та лікування хвороб, викликаних дефіцитом вітаміну D; вивченням показників порушень здоров’я дітей, функціонального стану їхнього організму у разі дії різних екологічно шкідливих чинників, а також окресленням актуальних проблем дитячої пульмонології — розробкою патогенетично обґрунтованих методів профілактики, реабілітації та лікування найпоширеніших захворювань органів дихання в дітей. Підготував 33 доктори та кандидати наук. Ю. Г. Антипкін — автор понад 550 наукових праць, зокрема 30 монографій, підручників і посібників для студентів та лікарів, багатьох науково-популярних книжок, 34 патентів. Має спільні розробки з вченими Японії, США, Німеччини, Франції, Великої Британії. За значний особистий внесок та високий професіоналізм у сфері медицини Юрій Геннадійович нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2008), орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2017), а також багатьма медалями та дипломами. Життєве кредо Ю. Г. Антипкіна: «Порядність, чесність, професіоналізм».