СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Дорогі читачі!


Від особистості, її конкретних дій і вчинків залежить неповторний колорит суспільного життя, його унікальність. Когорта особистостей, яку зібрав на своїх сторінках третій том видання «Почесні імена України — еліта держави», втілює в собі талант і досвід, нестримність дерзання, постійний творчий пошук. Це — найбільш неспокійні, багаті на ідеї, наші сучасники.
Представники різних областей, різні за професією, мають головну спільну рису — усі вони українці, патріоти справи та держави.
Відомо, що ядром національної ідентичності є культура. Демократизація української держави відбувається через духовне відродження. Це могутній інтеграційний ресурс, який виробляється інтелектуальною елітою нації, незалежно від того, у якій галузі вона працює. Єдність естетичного і морального, політичного і патріотичного виховання, гармонія Істини, Добра і Краси — запорука прогресу української нації на шляху її до євроінтеграції.
Національна академія мистецтв України завжди підтримує паростки нового. Адже майбутнє незалежної України буде таким, яким його уже сьогодні започаткує обдарована молодь.
В одному зі своїх виступів Остап Вишня сказав: «…А що Європа? Європа чекає на нашу велику українську культуру». Це сподівання видатний письменник висловив у доволі скрутний час. За нових умов інтеграції України до європейської спільноти культура має стати наріжним чинником соціально-економічного, політичного розвитку. І еліта здатна це зробити.