СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Пахомов Іван Микитович

Пахомов

Іван Микитович

професор кафедри адміністративного та фінансового права національного університету «одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Української академії наук

За вагомий особистий внесок у розвиток і впровадження наукових досліджень та підготовку кадрів удостоєний почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки» (1993). За особисту мужність і відвагу, незламність духу у боротьбі з фашистськими загарбниками у період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, а також активну діяльність у ветеранських організаціях нагороджений орденом «За заслуги» III сту­пе­ня (2006). Іван Микитович Пахомов народився у м. Біла Глина Краснодарського краю. Після закінчення середньої школи служив в армії, до травня 1944 р. брав участь у бойових діях. Коли прийшов час відбудовувати країну, спершу з вересня 1946 по березень 1966 рр. навчався та працював у Львівському державному університеті, де захищає спершу кандидатську (1952), а пізніше – докторську дисертації (1964). У другій половині 1960-х рр. Іван Микитович переїздить до Одеси, де кілька років (1966–1972) викладає в Державному університеті ім. І.І. Мечникова. Нарешті, у вересні 1972 р. обіймає кафедру правознавства в Одеському державному економічному університеті.

Заслуги професора І.М. Пахомова у вивченні популяризації знань зі сфери адміністративного права визнані не тільки в нашій країні, але і в багатьох країнах світу. Видатний вче­ний-спеціаліст, Іван Микитович паралельно пропагує за кордоном досягнення вітчизняної науки, виступає з академічними лекціями, зокрема, у Варшавському, Люблінському, Будапештському, Сегедському, Делійському університетах. Професор І.М. Пахомов підготував і надрукував понад 130 наукових та науково-методичних робіт, зокрема 8 монографій. Він є автором кількох підручників з адміністративного права, які нині вважаються класичними і з яких починається підготовка фахових студентів-юристів. Його перу належать, зокрема, книги «Державне управління: теорія і практика» (1988) та «Основи права України» (1999). У часи незалежної держави Іван Микитович був одним із тих, хто стояв біля витоків української законодавчої науки. Так, у 1999 р. професор Іван Пахомов у співавторстві і за загальною редакцією видав підручник «Основи права України». Крім того, сумлінний дослідник і знаний подвижник, він розробив проект Закону про державну службу, який ліг в основу нині діючого документа. Професор І.М. Пахомов бере безпосередню участь у проведенні наукових досліджень у виробництві. Він виконує обов’язки наукового керівника з вивчення проблеми «Правові питання управління промисловим виробництвом» за планом Інституту економіки промисловості НАН України. Крім того, Іван Микитович керує підготовкою аспірантів і докторів наук; саме він спрямовував творчі зусилля 19 кандидатів та 4 докторів, які захистили дисертації на його кафедрі. Іван Микитович – прекрасний педагог, людина високої працездатності, наукової принциповості, чесності та порядності, що ніколи не обійде своєю турботою жодного зі своїх студентів, якої б допомоги він не потребував. А рівень науково-методичної роботи професора І.М. Пахомова визнано багатьма вітчизняними і зарубіжними колегами. Серед учнів І.М. Пахомова є видатні вчені, а також відомі урядовці. Генеральний прокурор України Михайло Потебенько (1998–2002), колишній міністр із надзвичайних ситуацій Василь Дурдинець – його учні. Іван Микитович бере активну участь у суспільно-політичному житті. Так, він є експертом Одеської обласної ради із правових питань, а ще Іван Пахомов очолює комісію з етики Союзу юристів України і входить до складу комісії Мінвузу з правового захисту студентської молоді.