СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Обухов Сергій Павлович

Обухов

Сергій Павлович

Депутат Державної Думи Російської Федерації, заступник директора Центру досліджень політичної культури Росії, доктор політичних наук, кандидат економічних наук

Сергій Павлович народився в Західній Україні, де пройшло його формування як фахівця та експерта. Сьогодні є спеціалістом у галузі суспільно-політичних процесів та кризових ситуацій в країнах Східної, Центральної Європи та Росії, ведення виборчих кампаній, вивчення громадської думки. Один із перших організаторів системи роботи по зв’язках із громадськістю та засобами масової інформації в органах державної влади (Верховна Рада та Конституційний Суд РРФСР). Народився у 1958 р. у Львові в сім’ї військовослужбовця. Після закінчення Львівського політехнічного інституту імені Ленінського комсомолу навчався у Вищій комсомольській школі при ЦК ВЛКСМ. Трудове становлення розпочав у науково-дослідницьких лабораторіях, згодом перебував на комсомольській роботі у Львівській, Костромській областях та в Москві. Захистив дисертацію в Інституті міжнародних економічних та політичних досліджень Академії наук СРСР. Згодом обіймав посаду наукового консультанта Міжнародного відділу ЦК ВЛКСМ.

Ґрунтовна економічна та політична освіта Сергія Павловича, його відповідальність та далекоглядність зумовили подальше просування в обраній сфері. З 1990 р. – робота в апараті Президії Верховної Ради РСФСР. Пізніше як спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих органів державної влади Російської Федерації був запрошений до Конституційного Суду РФ, де працював прес-секретарем голови Конституційного Суду В.Д. Зорькіна. Після політичних перипетій 1993 р. і звільнення з Конституційного Суду займався журналістською діяльністю: член редакційної колегії та політичний оглядач незалежної міжнародної газети «Мегаполіс-континент», постійний автор газет «Радянська Росія», «Правда». Робота в редакціях політичних періодичних видань вимагала відмінного орієнтування в політичній ситуації, постійного відстежування найменших змін. С.П. Обухов удосконалив ці якості за три роки, а набутий досвід використав на посаді провідного референта апарату фракції Комуністична партія Російської Федерації, яку обіймав упродовж 1997–2007 рр. З грудня 2007 р. обраний депутатом Державної Думи, членом Комітету з питань громадських об’єднань та релігійних організацій. Сергій Павлович став одним із засновників Центру досліджень політичної культури Росії – науково-аналітичної структури, що забезпечує діяльність партії і фракції КПРФ у Державній Думі, з 2012 р. – заступник голови Комітету. Відомий політик, економіст, журналіст, фахівець своєї справи на кожному з етапів життєвого шляху, С.П. Обухов власні погляди висловлював не лише на сторінках періодичних видань. Він також автор і співавтор 10 монографій та брошур, серед яких: «Русский вопрос России», «Незабытая революция», «Коммунисты: право на власть». Є автором книги «Российский парламентаризм между признанием и отторжением (19892005 гг.)» – досі єдиної в науковій літературі праці, присвяченій вивченню ставлення суспільства до інституту парламентаризму в Росії. Член Комуністичної партії з 1981 р. На ХІІІ з’їзді КПРФ у листопаді 2008 р. обраний секретарем, членом президії ЦК КПРФ. У 1994 та 1996 рр. за досягнення у журналістській діяльності Сергій Павлович був нагороджений премією Спілки журналістів Росії та журналістською премією «Слово до народу».