СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Толочко Петро Петрович

Толочко

Петро Петрович

Директор Інституту археології НАН України, голова Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, академік Національної академії наук України, доктор історичних наук, народний депутат Верховної ради України III, IV скликань

За визначний особистий внесок у розвиток археології, збагачення історичної науки фундаментальними дослідженнями про Київську Русь та стародавній Київ, активну громадсько-політичну та законотворчу діяльність нагороджений орденом Ярослава Мудрого V (1998) та IV (2002) ступенів. Не знаючи минулого, ми не можемо зрозуміти сьогодення, тим більше – майбутнє. Відомий український історик, археолог, громадський і політичний діяч, Петро Петрович зробив вагомий внесок у вирішення актуальних проблем історії східних слов’ян, Київської Русі та українського середньовіччя. Народився 21 лютого 1938 р. у с. Пристроми Переяслав-Хмельницького району Київської області. Після закінчення історичного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка і короткочасної музейної роботи свою наукову діяльність пов’язав з Інститутом археології Національної академії наук України.

Пройшов шлях від вченого секретаря (1966–1970), завідувача відділу археології Києва (1974–1982), завідувача відділу давньоруської і середньовічної археології (1982–1987) до директора Інституту (з 1987 р.). Дослідження окремих історичних етапів становлення Києва виклав у кандидатській, а пізніше й у докторській дисертаціях. Таким досягненням Петра Петровича Толочка сприяв правильно обраний фах і заняття улюбленою справою – постійним науковим пошуком. У 1993–1998 рр. обіймав посаду віце-президента Національної академії наук України, з 1990 р. є академіком НАН України. Петро Петрович – член Виконавчого комітету та голова Національного комітету Міжнародної унії слов’янської археології, голова Національного комітету Візантиністів; член-кореспондент Центрального Німецького інституту археології, член Академії Європи, іноземний член Російської академії наук. Один з ініціаторів створення Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, а з 1989 р. – його голова. Автор близько 500 наукових праць, в тому числі 30 монографічних досліджень, понад 250 публіцистичних і белетристичних праць з проблем становлення української державності, формування політичної нації, громадянського суспільства і його еліти, визначення національної ідеї. Публікації Петра Петровича Толочка побачили світ у Німеччині, Франції, Канаді, США, Болгарії, Росії, Польщі. Був обраний народним депутатом Верховної Ради України III, IV скликань. Брав активну участь у законотворчій діяльності. Зокрема, став одним з ініціаторів внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини», прийняття законів «Про вищу освіту» та «Про охорону археологічної спадщини». У 1983 р. Петро Петрович став лауреатом Державної премії УРСР у галузі науки і техніки за цикл робіт з історії та археології Києва, а в 2002 р. – лауреатом Державної премії України у галузі науки і техніки за цикл праць «Давня історія України» та «Етнічна історія давньої України». За дослідження проблем урбанізації Київської Русі йому присуджено премію Національної академії наук України імені М.С. Грушевського. Винятково плідна діяльність у галузі історії України, вагомі наукові дослідження П.П. Толочка відзначені Почесною грамотою Верховної Ради УРСР, орденом «Знак пошани», медаллю «1500-річчя Києва». Життєве кредо: «Бути чесним перед собою».