СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Скулиш Євген Деонізійович

Скулиш

Євген Деонізійович

Ректор Національної академії Служби безпеки України, доктор юридичних наук, професор, генерал-майор

За вагомий особистий внесок у реалізацію державної правової політики, зміцнення законності та правопорядку, високий професіоналізм у захисті конституційних прав і свобод громадян присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» (2010).

Здобув дві вищих освіти – економічну та юридичну. З 1983 р. проходить військову службу на оперативних і керівних посадах в органах безпеки. За цей час зарекомендував себе як професійно підготовлений і досвідчений фахівець, вмілий організатор та керівник. За вісім років успішної роботи пройшов шлях від оперативного уповноваженого до начальника відділу.
З 1997 р. Євген Деонізійович обіймає ключові керівні посади в ГУ Служби безпеки України АР Крим, Управлінні СБУ у м. Київ та Київській області, Головному управлінні по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. Працював радником Голови СБУ. Стилю його керівництва притаманні уміння організовувати підлеглих, здатність приймати ефективні рішення у складних умовах, продукувати високі

результати службової діяльності очолюваних ним спеціальних підрозділів.
Євген Деонізійович має великий практичний досвід правозастосовної діяльності, він активно і цілеспрямовано проводить роботу з удосконалення правових засад діяльності спецслужби. Бере безпосередню участь у створенні сучасних відомчих та загальнодержавних нормативно-правових актів, формуванні високої правової культури та законослухняності у співробітників. Під керівництвом та за участі Євгена Деонізійовича групою фахівців Служби безпеки України у 2006 р. розроблено проект Державної програми подолання корупції в Україні.
Набутий досвід боротьби з корупцією та організованою злочинністю визначив коло наукового пошуку Євгена Деонізійовича, а у подальшому – потяг до науково-педагогічної діяльності. З 2003 р. він – професор кафедри боротьби з корупцією та організованою злочинністю Національної академії СБУ. Його наукові дослідження отримали визнання як у середовищі науковців, так і у відповідних державних інституціях, які використовують результати проведених ним досліджень. Тому призначення Євгена Деонізійовича ректором Національної академії СБ України у 2009 р. стало виправданим і логічним результатом його діяльності. В рамках організації навчального та наукового процесу в Національній академії СБУ ректор упроваджує нові освітні технології з метою підвищення науково-методичного рівня викладання, сприяє творчій взаємодії академії з провідними вищими навчальними закладами України. За час науково-педагогічної діяльності опублікував понад 280 наукових та науково-методичних праць. Підготував 12 кандидатів юридичних наук та 5 докторів юридичних наук, здійснює наукове керівництво 5 аспірантами і здобувачами, а також є науковим консультантом по підготовці 3 докторських дисертацій.
За значні досягнення в реалізації державної політики в галузі національної освіти Є.Д. Скулиш відзначений: премією імені Ярослава Мудрого, відзнакою НАН України «За сприяння розвитку науки», медаллю НАПН України «Ушинський К. Д.», нагрудним знаком «За наукові досягнення», орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Життєве кредо генерала і професора Скулиша Євгена Деонізійовича: «Знання — сила, всезнання — слабкість». Надихаючою підтримкою є його безмежно любляча родина – дружина, діти й онуки.