СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Скиба Володимир Вікторович

Скиба

Володимир Вікторович

Проректор, завідувач кафедри хірургії Київського медичного університету УАНМ, доктор медичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України

За заслуги у розвитку охорони здоров’я, впровадження сучасних методів діагностики і лікування, високий професіоналізм присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2003). Володимир Вікторович живе і працює над покращенням якості надання хірургічної допомоги населенню, впровадженням малоінвазивних як інструментальних, так і неінструментальних методів лікування та профілактики хірургічних захворювань. Народився 28 листопада 1952 р. у м. Рівне. Обравши у 1975 р. спеціальність «Лікувальна справа», донині є рятівником людських життів, розробляючи наукові здобутки у галузі медицини. Після закінчення лікувального факультету Кримського державного медичного інституту розпочав трудове становлення хірургом Житомирської центральної районної лікарні. У 1977–1983 рр. був молодшим науковим співробітником Київського науково-дослідного інституту клінічної та експериментальної хірургії. Наукові дослідження описав у кандидатській дисертації, яку успішно захистив у 1983 р. З 1984 до 1995 р. – асистент кафедри загальної хірургії Київського державного медичного інституту ім. академіка О.О. Богомольця.

Подальші наукові дослідження Володимир Вікторович виклав у докторській дисертації, яку захистив у 1990 р. Талановитий хірург і нау­ковець, з 1995 р. він обіймав посаду завіду­вача кафедри хірургічних хвороб Медичного інституту Української академії народної медицини (УАНМ). У 1997 р. отримав учене звання професора. З 2000 р. – проректор з лікувальної роботи Медичного інституту УАНМ, з 2009 р. – Київського медичного університету УАНМ. Володимир Вікторович – автор п’яти наукових монографій та 245 наукових публікацій. Його успішні творчі здобутки підтверджені 30 патентами на винаходи та 160 раціоналізаторськими пропозиціями. Дослідження і розробки стосуються сфери гепатобіліарної хірургії. В.В. Скиба багато років очолює багатопрофільну кваліфікаційну клініку «Центр хірургії» Київської міської клінічної лікарні № 1, яка включає в себе декілька різнопрофільних хірургічних відділень (загальної та судинної хірургії, оперблок, відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії, консультативно-діагностичне відділення, відділення заготівлі крові та трансфузіології). Продовжуючи і розвиваючи традицію розробки та впровадження наукових досягнень своїх вчителів, академіків О.О. Шалімова та В.С. Земскова, у практичну охорону здоров’я, Володимир Вікторович доклав значних зусиль, щоб зібрати у своєму колективі інших їхніх учнів та послідовників. Сьогоднішній штат клініки – це досвідчені лікарі вищої категорії, професори, доценти, асистенти, кандидати та доктори медичних наук. Сповідуючи заповіти великого хірурга і вченого М.І. Пирогова: «Майбутнє медицини належить медицині профілактичній», «Центр хірургії» поряд із профілактикою хірургічних захворювань працює над розвитком ланки первинної охорони здоров’я – сімейної медицини – як незалежного пілотного проекту з програмою клінічної профілактичної медицини. Це внесок співробітників центру в реформу вітчизняної охорони здоров’я у цілому, сприяння поліпшенню здоров’я населення не тільки шляхом надання висококваліфікованої спеціалізованої хірургічної лікувальної допомоги, а й через попередження захворювань і збереження здоров’я населення. За особливі заслуги в області науково-дослідної діяльності Володимир Вікторович у 1996 р. став лауреатом Державної премії України. Відзначений почесною грамотою Київської міської ради НТТ. Нагороджений дипломом та медаллю ВДНГ УРСР, медаллю «Винахідник СРСР».