СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Яцунь Олександр Михайлович

Яцунь

Олександр Михайлович

голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України член президії ЦК Профспілки, член ради ФПУ

Кандидат економічних наук Заслужений працівник освіти України

Народився 8 квітня 1965 року в с. Романківці Сокирянського району Чернівецької області в родині службовців. Батьки ще з дитинства прищепили Олександру Михайловичу порядність, доброзичливість, відповідальність за свої слова, справедливість та велику повагу до людей праці. Після служби в армії Олександр Михайлович вступив на підготовче відділення Київського технологічного інституту харчової промисловості (нині Національний університет харчових технологій), де навчався з 1987 по 1993 роки за фахом «інженер-економіст». Під час навчання провадив активну громадську роботу — був обраний на звільнену посаду заступника, а згодом секретаря комітету комсомолу. З 1992 року обіймає виборні посади у профспілці, з 2006 року він голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки, яка об’єднує біля 200 тисяч спілчан — учи­телів, викладачів, студентів. Олександр Михайлович присвятив своє життя соціально-економічному захисту прав та гарантій людей найблагороднішої професії — учителів.

За ті роки, які О.М. Яцунь очолює Київську міську організацію Профспілки працівників освіти і науки України, її діяльність визнана ефективною в захисті соціально економічних інтересів спілчан. Новими напрямами в роботі Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки ХХІ століття є активна участь у законо-творчій діяльності, лобіювання інтересів членів профспілки в соціальній сфері. Профспілки мають спонукати владу до чесного соціального діалогу. Системне реагування на виклики часу, формування громадської думки, конструктивне соціальне партнерство та наполегливе відстоювання інтересів вихователя, учителя, викладача і студента — основні завдання освітянської профспілки. Велику увагу приділяє О.М. Яцунь реформам освіти. На його думку, ситуація в освіті України погіршуватиметься доти, доки профспілка освітян, батьківські комітети, самоврядні організації не об’єднають своїх зусиль і не примусять владу системно займатися цією проблемою. Підтримка студентських ініціатив, ефективне відстоювання перед владою соціальних гарантій для молоді, пропагування здорового способу життя — є ще одним пріоритетом О.М. Яцуня як громадського діяча і віце-президента Всеукраїнської студентської баскетбольної асоціації. Крім громадської роботи, О.М. Яцунь плідно займається науковою діяльністю. Серед проблем сучасного етапу розвитку України з особливою гостротою виділяється забезпечення населення якісними продовольчими товарами вітчизняного виробництва, поліпшення структури й динаміки споживання населенням продуктів харчування. Проблемі харчування дітей присвячена його дисертація. Її мета — розробка концептуальних засад функціонування підприємств індустрії дитячого харчування в умовах соціально орієнтованої економіки та обґрунтування перспективних напрямів їх розвитку. Олександр Михайлович активно виступає у засобах масової інформації з питань проблем освіти молоді. Він член Національної спілки журналістів України. За особистий вклад у розвиток освіти в Україні О.М. Яцуню присвоєно почесне звання заслуженого працівника освіти України. Крім того, він — почесний професор Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, член президії ЦК Профспілки, член ради Федерації профспілок України. Разом з дружиною Людмилою Олександрівною — викладачем української мови та літератури, виховує та підтримує двох доньок — Леоніду та Ларису. «Права не отримують — їх виборюють!» — життєвий девіз О.М. Яцуня.