СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Ястребова Валентина Яківна

Ястребова

Валентина Яківна

проректор з науково-методичної роботи Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Кандидат педагогічних наук Заслужений працівник освіти України

Народилася Валентина Яківна 31 липня 1949 року в Запоріжжі. Все життя і трудовий шлях Валентини Яківни Ястребової пов’язані з Запоріжжям. Після закінчення школи одразу вступила до Запорізького педагогічного інституту на філологічний факультет, який закінчила за спеціальністю «вчитель російської мови та літератури» у 1970 році. Трудовий шлях Валентина Яківна розпочала у 1971 році з посади старшої піонервожатої восьмирічної школи № 74. Потім обіймала різні посади, які пов’язані з педагогічною роботою: організатора позакласної та позашкільної роботи середньої школи № 49; вчителя російської мови та літератури, організатора позакласної та позашкільної роботи середньої школи № 51 м. Запоріжжя. У період 1983–1991 років — методист з роботи з педагогічними кадрами, інспектор шкіл Ленінського районного відділу освіти Запоріжжя. Десять років Валентина Яківна була директором Запорізької середньої школи № 30 (1991–2001).

Великий, різнобічний досвід педагогічної роботи, дослідницький склад розуму, любов до педагогіки привели Валентину Яківну до наукової діяльності. У 1998 році вона захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Управління пізнавальною діяльністю учнів старших класів загальноосвіт­ніх шкіл (за матеріалами вивчення гуманітарних дисциплін)» у Центральному інституті після­дипломної педагогічної освіти АПН Украї­ни. Галузь наукових інтересів — управління закла­дами освіти сільської місцевості. Веде актив­ну науково-дослідну роботу: керує експериментальними закладами освіти, є завідувачем лабораторії «Управління освітніми системами сільської місцевості». Експериментальні заклади освіти, де є науковим керівником В.Я. Ястребова, — не­одноразові учасники та призери Міжнародних та Всеукраїнських виставок у галузі освітніх інновацій. Валентина Яківна розробила інноваційну модель школи-комплексу диференційованого навчання, до складу якої увійшли, крім власне школи, дошкільний навчальний заклад та міський Палац дитячої та юнацької творчості. Теперішнє місце роботи — проректор з науково-методичної роботи Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Основними напрямами діяльності є підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів, науково-методична підтримка безперервної післядипломної освіти педагогічних працівників області; науково-методичний супровід впровадження інновацій в галузі освіти та інше. Особисто Валентиною Яківною Ястребовою написано понад 45 публікацій, з них монографія «Соціально-педагогічні засади управління сільськими закладами освіти», два науково-методичні посібники. Лабораторією «Управління освітніми системами сільської місцевості», якою керує Валентина Яківна, запропоновано для впровадження в Запорізькій області соціально-педагогічної моделі управлінської діяльності директора ЗНЗ сільської місцевості. За сумлінну працю та особистий вклад у розвиток педагогічної науки В.Я. Ястребовій присуджені звання заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, відзнака «Василь Сухомлинський». Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським народом, грамотами Міністерства освіти і науки України та інші. Валентина Яківна проводить громадську роботу, вона голова правління Громадської організації «Педагогічний клуб «Статус КВО (Компетентність, Вибір, Освіченість)», створеної за її ініціативою; член редакційної колегії журналу «Школа» видавництва «Шкільний світ». Життєве кредо «Если не я, то кто же?» допомагає Валентині Яківні досягти значних результатів.