СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Мовчан Ярослав Іванович

Мовчан

Ярослав Іванович

Голова Національного екологічного центру України, завідувач лабораторії екобезпеки ННЦ «Екобіобезпека» Національного авіаційного університету

Доктор біологічних наук, професор кафедри екології, Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки

Визнаний український вчений-еколог та державний діяч, Ярослав Іванович Мовчан народився 11 серпня 1957 року в с. Тщенець Мостиського району на Львівщині. У 1979 році з відзнакою закінчив біологічний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю «Біологія». Свій трудовий шлях починає вчителем у Войківській середній школі Баришівського району на Київщині, наступного року вступає до аспірантури й у 1983 році захищає кандидатську дисертацію, що і окреслює його подальшу діяльність. В період з 1983 по 1992 рр. Ярослав Іванович — молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР. З 1992 по 1993 рік працює виконавчим директором Національного екологічного центру. Наступний період життя талановитого вченого,чудового організатора й авторитетного фахівця пов’язаний з роботою в управлінських та наукових профільних установах.

Я.І. Мовчан — заступник міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (1993—1999), консультант з екологічних та земельних питань Секретаріату ВР України (1999—2000),завідувач лабораторії Інституту досліджень навколишнього середовища та природних ресурсів РНБО (1999—2000), начальник департаменту, управління Мінекоресурсів, директор департаменту Мін-природи України (2000—2006 рр.). В цей період Ярослав Іванович виступає координатором багатьох міжнародних екологічних програм та наукових заходів, створює Регіональний екологічний центр, очолює групу екологічних радників Програми IUCN(МСОП) для країн Центральної і Східної Європи, представляє Україну на міжнародних конференціях з проблем довкілля, в Постійному комітеті Бернської конвенції Ради Європи, бере участь в розробленні законів та нормативно-правових актів. З 2007 року Я.І. Мовчан обіймає посаду завідувача лабораторії екобезпеки ННЦ «Екобіобезпека» НАУ, професора кафедри екології Інституту екобезпеки НАУ й одночасно продовжує займатись науковою діяльністю, захищає докторську дисертацію (2009) Коло його інтересів — методологія та теорія біології, дослідження еволюції біо- та екосистем, особливості екологічно-збалансованого розвитку, моніторинг та оцінка стану довкілля — екополітика, енергетика, зміни клімату. У творчому арсеналі вченого, який вільно володіє чотирма мовами, — 10 монографій та понад 200 наукових статей. Активна громадська діяльність Я.І Мовчана теж тісно пов’язана зі справою усього його життя. Він учасник ліквідації та досліджень наслідків катастрофи на ЧАЕС (1986, 1988, 2002—2004), співзасновник НУО «Національний екологічний центр України» (1991), член Української асоціації Римського клубу, ініціатор та учасник різних форм співпраці з міжнародними організаціями :«American Forests», «Фундація Месершміта», IUCN, WWF, EUCC, ECNC, BI, WI, ініціатор створення Інституту екології НЕЦУ (1994), всеукраїнського товариства «Зелена Україна» (1995), Українського комітету підтримки програми ООН з довкілля (1994). Засновник, член редколегії та головний редактор українських екологічний видань. За видатні заслуги Я.І. Мовчан удостоєний відзнак «American Forests» (1994), золотої медалі генерал-губернатора Канади (1996), відзнаки Чорноморської комісії та ГЕФ/ПРООН (Стамбул, 2006), Почесних грамот міністра охорони довкілля (2003), голови Національного агентства України в сфері енергоефективності (2011) та ін. Улюблений вислів: «Людський світ недосконалий, але ми можемо зробити його кращим! Життя — цікаве і дає нам фантастичні можливості!»