СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Левківський Казимир Михайлович

Левківський

Казимир Михайлович

Заступник директора Інституту інноваційних технологій Міністерства освіти і науки України, професор кафедри менеджменту освіти

Кандидат історичних наук, Заслужений працівник освіти

Життя Казимира Михайловича — це історія невпинних шукань духовно багатогранної людини, яка в тісному єднанні з народом знаходила сенс свого існування, невтомно пропагувала ідеї правди, духовної краси, гуманізму. Народився Казимир Михайлович 30 січня 1950 р. в селі Медуха Івано-Франківської області. 1967 р. закінчив 10 класів Київської школи № 6. Після закінчення школи працював на заводі, служив в збройних силах. Ще учнем Казимир Михайлович вирішив вступати до КПІ. 1971 р. після закінчення філії довузівської підготовки успішно складає іспит і стає студентом славетного вузу спочатку енергетичного, а потім гірничого факультетів. Бурхливе студентське життя насичене різними подіями. Казимир Михайлович їх активний учасник.

Він бере участь у різноманітних олімпіадах, посідає друге місце на Міжнародній олімпіаді з філософії, третє місце з соціології. Але швидко минули студентські часи і К.М. Левківський продовжив трудову діяльність, працюючи майстром на Київському заводі ім. Артема. Любов до гуманітарних наук, зокрема історії, приводить Казимира Михайловича у 1981 р. до аспірантури, де він досліджує проблеми виховання молоді. У 1984 р. він захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Згодом у 1992 р. йому присвоєне вчене звання доцента кафедри політології і соціології, а у 2006 р. — професора кафедри менеджменту освіти. К.М. Левківський один з авторів концепції гуманітарної та екологічної освіти, в якій визначаються як головні, так і організаційні напрями національно-патріотичного та морально-духовного виховання молоді, один із організаторів розробки напрямів базової вищої освіти та спеціальностей за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Це дало можливість удосконалити підготовку спеціалістів вищої кваліфікації в Україні. Організаторська і професійна діяльність К.М. Левківського різноманітна і багатогранна, адже йому притаманні унікальні організаторські здібності, високий професіоналізм і цілеспрямованість, зразкове виконання посадових обов’язків. У науковому доробку професора К.М. Левківського понад 250 друкованих праць, серед яких 4 монографії, 8 підручників, 20 навчальних і навчально-методичних посібників. Власні наукові дослідження взаємозв’язків, що виникають між політикою та іншими галузями громадянського життя, викладені у численних публікаціях, в тому числі у підручниках: «Політологія», «Філософія економіки», «Політологія — наука про політику», «Історія політичних вчень» та ін. Він веде широку просвітницьку діяльність з проблем забезпечення навчального процесу, впровадження державних освітніх стандартів, бере участь у методичних та науково-практичних конференціях. За вагомі досягнення у професійній діяльності, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм професора Казимира Левківського неодноразово відзначено найвищими державними та почесними нагородами, серед них почесне звання «Заслужений працівник освіти»; Почесна грамота Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у розвиток освіти; нагрудний знак «Петро Могила»; відмінник освіти України; почесні грамоти міністерств та відомств України.