СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Кобилянський Станіслав Іванович

Кобилянський

Станіслав Іванович

Віце-президент Інноваційної палати України Президент Одеського регіонального відділення Інноваційної палати

Академік Інженерної академії України Заслужений винахідник України Автор численних інноваційних ідей

Народився 31 березня 1944 року. На шляху до успіху і фахового визнання пройшов усі щаблі професійного зростання — від техніка-конструктора Одеського СКБ до провідного конструктора ГПКТІ Мінавтопрому СРСР, начальника КБ і цеху механізації Одеського автоскладального заводу (1961—1979). Талановитий винахідник — він створює і запроваджує нові верстати, передову дослідницьку й технологічну випробувальну техніку для підприємств автомобілебудування. З 1979 р. Станіслав Іванович працює старшим науковим співробітником Одеського політехнічного інституту, завідувачем науково-дослідної лабораторії «Триботехніка», а 1989 року стає генеральним директором новоствореного НВКО «Триботехніка», керує науковими роботами з держзамовлення. С.І. Кобилянський створює і впроваджує у виробництво нове покоління високоефективних ресурсозберігаючих мастил «Диставік» з ефектом незносного тертя; новітні технології та матеріали для зміцнення абразивного та лезвійного інструменту; дослідні зразки устаткування для прискорених випробувань вузлів машин і різних пар тертя; пристрій для газифікації паливно-повітряної суміші; аератори для біологічного очищення стічних вод.

Ним з групою науковців розроблено і запатентовано у різних галузях промисловості цілу низку вихро-центрифужних апаратів (ВЦА). Вчений-винахідник Кобилянський одним з перших запропонував створити в Одеській області науково-промисловий кластер «Чорноморський», розробив пілотний проект очисних споруд питної води для м. Кілії (2004). В період з 2006 по 2009 роки разом з науковцями створив принципово нове покоління роторних машин об’ємної дії, вібро-ротаційний млин для надтонкого помелу і принципово нову ресурсозберігаючу свічу об’ємно-вихрового запалення для двигунів внурішнього згоряння.

Свою науково-винахідницьку роботу С.І. Кобилянський вдало поєднує з громадською діяльністю, що теж пов’язана з інноваційними процесами. Він заступник голови Одеського відділення Інженерної академії України, заступник голови Одеської облради Товариства винахідників і раціоналізаторів (1997—1999), голова Одеського регіонального відділення Інноваційної палати України (2001), віце-президент Інноваційної палати України (2004), член громадської ради Держінвестицій України (2007), член науково-технічної і громадської ради при Одеській облдержадміністрації і Одеській обл-раді (2009), член робочої групи з інвестицій та інновацій Одеського регіонального комітету економічних реформ (2010), голова комітету у справах інновацій та інвестицій, промисловості та інтелектуальної власності, організації технопарків і кластерів та впровадженню нано- і енергоефективних технологій, альтернативних видів палива та енергії (2011). С.І.Кобилянський автор понад 100 наукових праць і патентів. За розробки нагороджений золотою і двома срібними медалями ВДНГ СРСР, золотою медаллю II Міжнародного салону винаходів і нових технологій «Новий час», Почесною грамотою Одеської облдержадміністрації.