СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Клочков Володимир Григорович

Клочков

Володимир Григорович

Прокурор відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, старший радник юстиції

Кандидат юридичних наук, капітан запасу

Народився 12 січня 1959 року у с. Соломіно Фатезького району Курської області. У 1974 році закінчив восьмирічну школу, а 1977 року — СПТУ № 22, після чого розпочав трудову діяльність на посаді електрослюсаря Державного підшипникового заводу №20 м. Курська. Протягом 1978–1980 років відбував обов’яз­кову строкову службу в лавах Радянської Армії. Демобілізувавшись, продовжив трудитися на попередньому місці роботи. У 1981 році вступив до Харківського юридичного інституту, який успішно закінчив 1985 року. Своє професійне становлення Володимир Григорович почав з призначення стажистом прокурора слідчого відділу прокуратури Курської області. Працював помічником прокурора, слідчим районних прокуратур цієї області, а потім у м. Донецьку. З 4 квітня по 27 липня 1990 року пройшов повний курс навчання з проблем розслідування злочинів у сфері економіки в Ленінградському інституті підвищення кваліфікації Прокуратури СРСР.

Це слугувало певним трампліном для швидкого кар’єрного росту. Так, з початку січня 1991 року В.Г. Клочков працює слідчим з особливо важливих справ Прокуратури СРСР. На високій посаді вищої прокурорської інсти­туції Володимир Григорович виявив себе як високоосвічений, працелюбний та сумлінний працівник, у зв’язку з цим йому достроково при­своєно класний чин радника юстиції. Після розпаду СРСР, незважаючи на те, що йому пропонували роботу на різних посадах в органах прокуратури РФ, повертається в Україну. У трудовій біографії з’являються посади старшого слідчого, в.о. начальника слідчого відділу Київської міжобласної спецпрокуратури по нагляду за додержанням законів на підприємствах оборонної промисловості та іншими режимними об’єктами. В апараті Генеральної прокуратури України Володимир Григорович працює з 1995 року, спершу прокурором, а потім старшим прокурором відділу правового аналізу управління з правових питань Генеральної прокуратури України. У період 2002–2007 років повністю присвя­чує себе науковій діяльності: науковий співро­біт­ник, старший науковий співробітник нау­ково-дослідного центру, старший науковий спів­робітник-завідувач музею науково-дос­лід­ного центру Академії прокуратури України. З 2007 ро­ку і донині обіймає посаду прокурора відділу Головного слідчого управління Генеральної про­куратури України. В.Г. Клочков успішно поєднує слідчо-прокурорську та наукову діяльності. Він зробив вагомий внесок у розвиток прокурорської науки, а результати наукових досліджень впроваджуються у прокурорсько-слідчу практику та надруковані у понад 215 наукових працях. Практична, наукова та соціальна діяльність В.Г. Клочкова є надзвичайно різноманітна. Він є членом науково-видавничої ради журналу «Весы Фемиды» та редакційної колегії журналу «Міліція». Член Київської обласної організації Спілки юристів України та Асоціації прокурорів України. Двічі обирався членом профспілкового комітету Генеральної прокуратури України. Володимир Григорович створив Музей історії прокуратури України. Відмічаючи його сумлінну роботу, високий професіоналізм, ініціативу і дисциплінованість, заохочувався прокурором області, Генеральним прокурором СРСР, прокурором УРСР, Генеральним прокурором України, ректором Академії прокуратури України, має численні нагороди та відзнаки. Разом з дружиною, І.В. Клочковою, провідним спеціалістом відділу взаємодії Генеральної прокуратури з Верховною Радою України, виховали чудову доньку Марину, яка успішно навчається у Слов’янській гімназії. Життєвий принцип: «Не завжди результат роботи людини є вищим, але це шлях до його вдосконалення».