СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Незалежність, здобута українським народом у 1991 році, стала підґрунтям формування соціальних, економічних та правових засад розбудови України як демократичної держави. Перед ученими-правознавцями та юрис­тами-практиками постало складне завдання — розробити принципово нову систему законодавства, визначити напрями його реформування, забезпечити дієвий захист прав і свобод людини та громадянина. Створена у 1992 році, Національна академія правових наук України за головну мету має консолідацію інтелек­туального потенціалу вчених, викладачів юридичних навчальних закладів, працівників органів державної влади й місцевого самоврядування та всієї правової еліти й спрямування їхніх зусиль на розвиток країни. Акумулюючи творчий ресурс провідних наукових установ та закладів освіти, Національна академія правових наук України бере активну участь у процесі реформування вітчизняного законодавства, у розробці та реалізації цілої низки найважливіших загальнодержавних програм. Практично кожен законопроект створюється за участю членів Академії та наукових працівників її установ. Відтак багаторічний досвід науково-дослідної роботи Академії вплинув на появу авторитетних наукових шкіл, зокрема правових, які, зберігаючи традиції, водночас сприяють модернізації теорії права та практики, відповідаючи на виклики сучасного українського суспільства. Разом із юридичними вищими навчальними закладами Національна академія правових наук України визначає вектор розвитку правової освіти й створює умови для формування висококласного корпусу фахівців права. Одним із передових центрів правової освіти та науки є Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Багато років він забезпечує підготовку компетентних спеціалістів, створення високоякісного наукового продукту, а також консультаційно-експертну допомогу правозастосовним органам усіх рівнів, серед яких Конституційний Суд України, комітети Верховної Ради України тощо. За час свого існування Університет створив класичну систему вищої юридичної освіти та посів лідерські позиції у сфері підготовки правників. Серед його випускників — представники правової еліти України: академіки права, судді, прокурори та адвокати. Продуктивні сили усієї правової спільноти України спрямовані на вирішення нагальних завдань, що постають перед державою. Учені та практики плідно працюють задля зміцнення незалежності нашої країни, розвитку науки й вдосконалення освіти у сфері права, формування ефективних механізмів захисту прав і свобод та утвердження законності й правопорядку.