СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність та безпека, визначені Конституцією України найбільшою соціальною цінністю. На сторожі прав і свобод людини перебуває правова система держави. Визначний внесок у її становлення і розвиток належить юристам України, науковцям і практикам. Їхня щоденна діяльність спрямована на утвердження принципів верховенства права й соціальної справедливості, дотримання законності й правопорядку. Вагому роль в об’єднанні вітчизняної юридичної спільноти відіграє Союз юристів України, який вже понад 25?років сприяє залученню правників країни до активної участі у розбудові правової держави, формуванню активного, юридично підготовленого громадянського суспільства. Сьогодні Союз юристів є найсильнішим і найчисленнішим громадським об’єднанням українських правників. У процесі розбудови нашої держави українські юристи докладають неабияких зусиль, щоб утвердити в суспільстві головну ідею: сутність свободи полягає в тому, щоб залежати лише від Закону. Своєю щоденною професійною та громадською діяльністю представники юридичної еліти прагнуть довести, що демократія — це не лише воля більшості, але й захист прав меншості. Розробляючи мудрі закони та втілюючи їх у життя, державні діячі разом з юристами України торують шлях у майбутнє, де дійсно діє верховенство права. Особливо зростає роль юристів у наші складні часи, коли перед Батьківщиною постають нові, не знані раніше суворі виклики. Завдання узгодження законодавчої бази нашої держави з наріжними положеннями європейського законодавства, захисту інтересів України в міжнародних судах та арбітражах потребують високопрофесійних фахівців, здатних успішно працювати на міжнародному рівні. Виховання правової свідомості громадян вимагає від сучасних юристів постійного підвищення кваліфікації, вивчення найкращого вітчизняного досвіду розбудови демократичної правової держави і справжньої життєвої мудрості. Книга, яку шановний читач тримає в руках, — докладна розповідь про сучасну юридичну еліту України, активна професійна діяльність і життєва позиція якої завжди служили інтересам людини, суспільства і держави. Продемонструвати внесок провідних юристів у розвиток України як правової держави є головною ідеєю видання. Книга покликана представити гідні зразки для наслідування молодим фахівцям, яким належить перейняти естафету та вести нашу країну обраним європейським шляхом.