СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Сопілко Ірина  Миколаївна

Сопілко

Ірина Миколаївна

Директор Навчально-наукового Юридичного інституту Національного авіаційного університету, доктор юридичних наук, доцент, адвокат

Ірина Миколаївна поєднує підготовку висококваліфікованих фахівців у вищій школі із важливими науковими дослідженнями. У багатьох її працях висвітлено питання правового регулювання доступу громадян до публічної інформації, прав людини та особливостей їхньої реалізації й захисту в Україні. У 2000 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка й здобула вищу освіту за спеціальністю «Правознавство». У 2001 р. розпочала трудову діяльність на посаді старшого викладача кафедри повітряного й космічного права юридичного факультету Національного авіаційного університету, а у 2004 р. стала заступником декана юридичного факультету. З утворенням в Університеті інститутів призначена заступником директора з навчальної роботи Інституту. У 2006 р. Ірина Сопілко отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, однак не припиняла науково-педагогічної діяльності. З 2010 р. обіймає посаду директора юридичного інституту Національного авіаційного університету, а також працювала професором кафедри конституційного й адміністративного права. З 2016 р. — заступник директора з міжнародних зв’язків і освіти в Україні Європейського інституту безперервної освіти та міжнародної організації ICOCRIM, член ради Східноєвропейського агентства розвитку (EEDA). Займаючись активною науково-освітньою роботою, є членом Науково-консультативної ради при Вищому

адміністративному суді України, заступником голови спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук в Національному авіаційному університеті, членом спецради із захисту докторських дисертацій в Інституті законодавства Верховної Ради України, а також академіком Академії наук вищої школи України. Ірина Миколаївна — авторка понад 200 наукових та науково-методичних праць, у тому числі монографій, підручників, навчальних посібників (у співавторстві). Учена належить до складу редколегії 4 фахових міжнародних видань: «Life and law» (Грузія), «Journal on Law, Economy and Management» (Велика Британія), «Международное право и проблемы интеграции» (Азербайджан), «Europska veda» (Словаччина) та 3 фахових наукових видань України, серед яких «Вісник Вищого адміністративного суду України», «Судова практика Вищого адміністративного суду України» та «Збірника наукових праць Національного авіаційного університету». За сумлінну, бездоганну працю та значний внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів Ірина Миколаїв­на нагороджена подякою ректора НАУ, нагрудним знаком «Відмінник освіти України», почесними грамотами Міністерства освіти й науки, молоді та спорту України та голови Київської міської держадміністрації, грамотою ректора Національного авіаційного університету, нагрудним знаком «За сумлінну працю», подякою голови Солом’янської районної в місті Києві держадміністрації, відзнакою «За службу закону», грамотою голови Солом’янської районної в місті Києві держадміністрації, почесною грамотою Союзу юристів України, а також почесною грамотою Київської обласної держадміністрації. Крім того, стала лауреатом Премії Президента України для молодих учених та премії Верховної Ради України най­тала­но­витішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

IRYNA M. SOPILKO
Director of Educational and Research Institute of Law in National Aviation University, Deputy Director of International Relations and Education in Ukraine in European Institute of Continuing Education and International organizations (ICOCRIM), Member of Eastern European Development Agency (EEDA), Academician of the Academy of Sciences of the Higher School of Ukraine, Attorney, DSc (Law), Ass. Professor.
Legal specialisation: legal regulation of the access of citizens to public information, human rights and peculiarities of their implementation and protection in Ukraine.