СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Петрашко Сергій  Ярославович

Петрашко

Сергій Ярославович

Голова Державної комісії із цінних паперів та фондового ринку (2009–2010), адвокат, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

Багаторічна правнича практика та державна діяльність Сергія Ярославовича на керівних посадах стала значним внеском у справу утвердження та зміцнення законності й правопорядку. Як адвокат у своїй роботі він продовжує реалізовувати фундаментальний принцип верховенства права, що є запорукою побудови правової держави та громадянського суспільства. Народився 11 лютого 1976 р. у м. Львові в сім’ї робітників. У 1993 р. закінчив Львівську СШ № 57 та вступив на юридичне відділення до Рудківського аграрного технікуму Львівської області, де навчався до 1996 р. й отримав диплом молодшого спеціаліста з присвоєнням кваліфікації юриста. З 1996 до 2000 рр. навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка на правничому факультеті за спеціальністю «Правознавство», де здобув вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство». У 2000 р. став студентом фінансово-економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчив у 2005 р. за спеціальністю «Фінанси» та отримав кваліфікацію економіста. Професійний шлях розпочав у 1994 р., працюючи на підприємствах та в юридичних компаніях Львівської області й спеціалізуючись на правовому супроводі господарської діяльності. У 2001 р. переїхав до Києва у зв’язку з призначенням на посаду заступника начальника юридичного управління Державної комісії із цінних паперів та фондового ринку. Розширюючи межі професійної компетенції, Сергій Петрашко у 2002 р. отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. З 2003 до 2008 рр. провадив приватну адвокатську практику, очолював юридичну фірму, а згодом — адвокатське об’єднання. Маючи глибокі знання у сфері господарського права, консультував зі складних питань корпоративного управління, захисту акціонерних товариств та правового регулювання випуску та обігу акцій, а також функціонування фондового ринку. У 2003–2004 рр. Сергій Ярославович — радник голови Національного банку України. У 2009 р. призначений головою Державної комісії із цінних паперів та фондового ринку, метою діяльності якої є забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо цінних паперів і функціонування фондового ринку в Україні, а також здійснення правового регулювання відносин, що виникають на ринку, захист інтересів громадян України та держави, запобігання зловживанням та правопорушенням, координація діяльності міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади у цій сфері.

Під його керівництвом відомство розробляло й затверджувало нормативно-правові акти, обов’язкові для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, учасниками ринку цінних паперів, їхніми об’єднаннями, а також контролювало їхнє дотримання. Завдяки вмілому керівництву ефективно реалізувалися регуляторні й наглядові функції відомства, а відтак здійснювалися заходи для створення умов для належного та ефективного функціонування ринку цінних паперів в Україні, забезпечення грошовим капіталом потреб економіки країни шляхом створення механізму акумулювання, розподілу та перерозподілу фондів коштів від особи, яка володіє вільними інвестиційними ресурсами до особи, якій необхідні такі ресурси для розвитку, створення умов для становлення потужних внутрішніх інвесторів та захисту прав інвесторів. Після відставки Уряду у 2010 р. Сергій Петрашко також подав у відставку. Після цього займався приватною адвокатською практикою. Маючи ґрунтовне знання чинного законодавства та досконало опанувавши тактику діяльності, на високому рівні організовував захист законних інтересів та прав клієнтів. Завдяки великому досвіду практики, компетентності та професіоналізму завжди обирав такий спосіб вирішення питання, який забезпечував найвигідніший результат. З 2011 до 2012 рр. обіймав посаду заступника керівника Головного управління з питань діяльності правоохоронних органів Адміністрації Президента України. З 2012 р. працює як адвокат. Спеціалізується у сфері господарського права. У професійній діяльності виявляє ініціативність, наполегливість, цілеспрямованість та організаційні здібності. Як кваліфікований фахівець на високому рівні захищає інтереси й законні права клієнтів. Сергій Ярославович має значний науковий доробок. У 2012 р. він успішно захистив дисертацію на тему «Міжнародно-правовий механізм протидії корупції» та здобув ступінь кандидата юридичних наук. У його роботі надано авторське визначення поняття корупції, як неправомірної поведінки посадових осіб у державному або приватному секторах, що проявляється в порушенні покладених на них посадових обов’язків та має на меті отримання будь-яких переваг для себе або третіх осіб; розроблено авторську періодизацію процесу становлення міжнародно-правового механізму протидії корупції, виходячи з об’єктивних чинників його еволюції; запропоновано розробити в рамках ООН відповідний міжнародний документ, спрямований на запобігання використанню національних природних ресурсів у злочинних цілях, у тому числі через корупційні схеми. Крім того запропоновано розширити суб’єктний склад Конвенції ООН проти корупції, включивши до числа її сторін не лише держави, а й міжнародні організації, а також удосконалено: аналіз чинних договірних документів у сфері протидії корупції та визначено їхні слабкі сторони: відсутність уніфікованого визначення корупції, наявність у міжнародних документах значної кількості положень декларативного характеру та допущення застережень до ключових положень договорів; теоретичну розробку організаційно-правових основ діяльності органів ООН, ОЕСР, ЄС, РЄ, ОАД та АС. Результати досліджень послужили основою для написання монографії «Боротьба з корупцією: міжнародний вимір та національна практика» та низки наукових праць щодо протидії корупції. Сергій Ярославович послідовно дотримується думки, що нові загрози, спричинені корупцією на початку ХХІ століття, потребують від світової спільноти вироблення загальних принципів та єдиної стратегії протидії цьому правопорушенню, у тому числі уніфікації законодавств, розробки єдиних критеріїв кваліфікації правопорушень та імплементації міжнародно-правових норм у національне законодавство. За вагомий особистий внесок у реалізацію державної правової політики, зміцнення законності та правопорядку, багаторічну самовіддану працю та високий професіоналізм у 2004 р. Сергію Петрашку присвоєно почесне звання заслуженого юриста України.

SERgII Ya. PETRASHKO
Head of the National Securities and Stock Market Commission (2009–2010), Attorney, PhD (Law), Honoured Lawyer of Ukraine.
Legal specialisation: economic law.